Medisinsk teknologi og e-helse

Medisinsk teknologi og e-helse har ansvar for IKT-tjenester, medisinsk teknisk utstyr og utlån av behandlingshjelpemidler.

Fra oktober 2021 har Ahus hatt i bruk en digital løsning for digital hjemmeoppfølging, og dette er et område vi satser videre på.

Per mai 2022 har vi cirka 500 aktive pasienter i Dignioløsningen, med stadig nye pasientgrupper under planlegging. 
 
Det er de ulike klinikkene som selv velger hvilke pasientgrupper de ønsker å tilby løsningen til, men det digitale hjemmeoppfølgingsteamet ved Ahus støtter klinikkene i oppstart og innføring av løsningen, samt jobber med videre utbredelse og utvikling. 
 
Som pasient bruker du pasientappen MyDignio på din egen mobil. Denne kobles opp til sykehuset og gjør det mulig for deg å overføre målinger og kommunisere med helsepersonell ved Ahus. 
 
Dersom du som pasient har snakket med behandler om Dignio og ønsker å lese mer om løsningen anbefaler vi deg å lese her: Kom i gang med MyDignio - Akershus universitetssykehus (ahus.no)
 
Har du spørsmål til oss, ta gjerne kontakt med oss på DHO@ahus.no

Slik finner du fram

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog