Smittevern

Smittevern har ansvar for sykehusets infeksjonskontrollprogram, overvåker sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens. Vi underviser alle grupper helsepersonell, og kontrollerer at foretaksovergripende smittevernprosedyrer er oppdaterte og i tråd med faglige anbefalinger.

Vi kan gi råd til primærhelsetjenesten ved behov. Noen kommuner har også et utvidet rådgivningstilbud gjennom en egen avtale om smittevernbistand fra Ahus.

Kontaktinformasjon til kommunene
Epost: Smittevern.kommunehelsetjenesten@ahus.no
Telefon: 67 96 81 53

Kontakt

Telefon

Rådgivningstelefonen til kommuner, se nedtrekksmenyen over.