Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi utfører laboratorieundersøkelser innen fagområdene medisinsk biokjemi, farmakologi, medisinsk immunologi, allergologi og infeksjonsimmunologi av inneliggende og polikliniske pasienter i vårt opptaksområde, i Helse Sør-Øst og nasjonalt, samt pasienter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten utenfor institusjon. I tillegg kommer forskning og undervisning innen medisinsk biokjemi og farmakologi, samt veiledning av rekvirentene.

Avdelingen består av seks seksjoner og Noklus, og er akkreditert av Norsk akkreditering, med registreringsnummer TEST 191, i henhold til NS-EN ISO/IEC 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse. Omfanget av akkrediteringen fremkommer i akkrediteringsdokumentet for Diagnostikk og teknologi divisjon på Akershus universitetssykehus - TEST 191.

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 16:00
  • Tirsdag 08:00 - 16:00
  • Onsdag 08:00 - 16:00
  • Torsdag 08:00 - 16:00
  • Fredag 08:00 - 16:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

Laboratorietjenester

Mer informasjon om laboratorieanalyser innen immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, patologi, biopsi, cytologi, mikrobiologi og smittevern.
Laboratorietjenester
Ansatt holder utstyr fra laboratoriet