Facilities Management divisjonen

Facilities Management divisjonen (DFM) har ansvar for eiendomsforvaltning og -utvikling, drift og vedlikehold, renhold og hygiene, mat og drikke, logistikk, barnehager, sikkerhet og service.

Eiendomsforvaltning og utvikling

Arealforvalter av foretakets eiendomsmasse på cirka 270 000 kvadratmeter, og har ansvaret for ombygninger.

Drift og vedlikehold

Ansvaret for eide og noen leide bygg med infrastruktur og utearealer. Avdelingen har også ansvar for brannvern og  arbeid med energi og miljø.

Renhold og hygiene

Utfører regelmessig og periodisk renhold, smittevask og klargjøring av pasientrom ved utreise. Renhold har døgnvakt.

Mat og drikke 

Leverer mat og drikkevarer til pasienter, pårørende, ansatte og gjester ved sykehuset. Hovedkjøkkenet produserer spesialkost og er også godkjent som halalkjøkken. Mat og drikke driver Lyspunktet kafe på Nordbyhagen, kafeen på Kongsvinger sykehus og kantinen på Åråsen. Det produseres rundt 1,2 millioner måltider i løpet av et år.

Logistikkavdelingen

Ansvar for portørtjenesten, drift av automatisk gående vogner (AGV), transport, post, avfall, vaskeri og tekstilservice. Pasientportørtjenesten har døgnvakt.

Sikkerhet og service

Ansvar for journalarkiv, sentralbord, resepsjon, sikkerhet, parkering og pasientverter. Sentralbord og sikkerhet har døgnvakt.

Barnehagene

Består av fem avdelingsbarnehager med til sammen 312 plasser for barn i alderen 0-6 år.

Kontakt

Servicesenteret:

  • Mandag 07:30 - 15:30
  • Tirsdag 07:30 - 15:30
  • Onsdag 07:30 - 15:30
  • Torsdag 07:30 - 15:30
  • Fredag 07:30 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oversiktsbildet Sykehuset på Nordbyhagen

Ahus Nordbyhagen

Sykehusveien 25

1478 Lørenskog

OVersiktsbilde av Kongsvinger sykehus og skiltanvisningen på området

Ahus Kongsvinger

Parkveien 35

2212 Kongsvinger

Utenfor Ski sykehus

Ski sykehus

Vardåsveien 3

1400 Ski

En stor bygning med parkeringsplass

Ahus Gardermoen

Ragnar Strøms Veg 10

2067 Jessheim