Facilities Management divisjonen

Facilities Management divisjonen (DFM) har ansvar for eiendomsforvaltning og -utvikling, drift og vedlikehold, renhold og hygiene, mat og drikke, logistikk, barnehager, sikkerhet og service.

Eiendomsforvaltning og utvikling er arealforvalter av foretakets eiendomsmasse på cirka 270 000 kvadratmeter, og har ansvaret for ombygninger.

Drift og vedlikehold har ansvaret for eide og noen leide bygg med infrastruktur og utearealer. Avdelingen har også ansvar for brannvern og  arbeid med energi og miljø.

Renhold og hygiene utfører regelmessig og periodisk renhold, smittevask og klargjøring av pasientrom ved utreise. Renhold har døgnvakt.

Mat og drikke leverer mat og drikkevarer til pasienter, pårørende, ansatte og gjester ved sykehuset. Hovedkjøkkenet produserer spesialkost og er også godkjent som halalkjøkken. Mat og drikke driver Lyspunktet kafe på Nordbyhagen, kafeen på Kongsvinger sykehus og kantinen på Åråsen. Det produseres rundt 1,2 millioner måltider i løpet av et år.

Logistikkavdelingen har ansvar for portørtjenesten, drift av automatisk gående vogner (AGV), transport, post, avfall, vaskeri og tekstilservice. Pasientportørtjenesten har døgnvakt.

Sikkerhet og service har ansvar for journalarkiv, sentralbord, resepsjon, sikkerhet, parkering og pasientverter. Sentralbord og sikkerhet har døgnvakt.

Barnehagene består av fem avdelingsbarnehager med til sammen 312 plasser for barn i alderen 0-6 år.

Kontakt

Servicesenteret:

  • Mandag 07:30 - 15:30
  • Tirsdag 07:30 - 15:30
  • Onsdag 07:30 - 15:30
  • Torsdag 07:30 - 15:30
  • Fredag 07:30 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Adresser

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

Kongsvinger sykehus

Parkveien 35
2212 Kongsvinger

Ski sykehus

Vardåsveien 3
1400 Ski

Ahus Gardermoen

Ragnar Strøms Veg 10
2067 Jessheim