HELSENORGE

HelseIArbeid – tjenestesamhandling mellom Helsetjenesten og NAV

HelseIArbeid ved Akershus Universitetssykehus er et tilbud til sykmeldte eller de som står i fare for å bli sykemeldt fra studier/skole/jobb pga hodepine/migrene eller nakke/rygg plager. Målet med poliklinikken er å gi rask og tverrfaglig utredning slik at pasienten kommer seg tilbake i arbeid.

Fant du det du lette etter?