HelseIArbeid - tjenestesamhandling mellom Helsetjenesten og NAV

HelseIArbeid er et tilbud til sykmeldte eller de som står i fare for å bli sykemeldt fra studier, skole eller jobb å grunn av hodepine, migrene eller rygg- og nakkeplager. Målet med poliklinikken er å gi rask og tverrfaglig utredning slik at pasienten kommer seg tilbake i arbeid.

Målgruppen er voksne personer (18-67 år) med

 • hodepine og migrene
 • nakke eller rygg plager – ikke indikasjon for raske operative tiltak
 • sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt
 • Tilbudet er ikke tilgjengelig for pasienter som er over på arbeidsavklaringspenger (AAP)

Kortversjonen av sluttrapporten til HelseIArbeid (PDF)
Suttrapport HelseIArbeid (PDF)

 • nevrologer med spesialkompetanse innen hodepinesykdommer
 • nevrolog med fysikalsk medisinsk bakgrunn
 • sykepleier
 • fysioterapeut
 • psykolog
 • NAV-rådgiver HelseIArbeid
 • sekretær 

Tilbudet er rettet mot pasienter med hodepine/migrene eller nakke/rygg plager som trenger en rask diagnostisk avklaring, tiltak og oppfølging rettet mot å kunne fortsette i arbeid. Tilbudet består av en tverrfaglig kartlegging, aktivitetsrådgivning og arbeidsrettet veiledning fra NAV. 

Hva kan vi tilby

 • Tverrfaglig utredning
 • Informasjon om diagnose
 • Oppstart av tilgjengelig behandling (gruppetilbud, eventuelt noe individuell oppfølging)
 • Avklaring av behov for annen behandling enn vi kan tilby
 • Råd/veiledning
 • Medisinsk oppfølgning
 • Smertemestring
 • Individuell arbeidsrettet oppfølging av veileder fra NAV 

Alle henvisninger må inneholde

 • aktuell sykehistorie og problemstilling
 • relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling
 • kliniske funn
 • resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • oppdatert medikamentoversikt
 • hodepinedagbok – for hodepinepasienter
 • arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk

For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov.
 
Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.
Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten (helsedirektoratet.no)

Henvisningsadresse
Elektronisk henvisning fra fastlege:  "Helse i Arbeid –Hodepine".
Elektronisk henvisning fra fastlege:  "Helse i Arbeid –Nakke/rygg".


 

HelseIArbeid er en felles innsats mellom helsetjenestene og NAV, der du får kunnskap om forebygging og helsefremmende tiltak ute på arbeidsplassen.

Kontakt

Telefon

Hodepine

67 96 34 01
 • Mandag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Fredag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Nakke og rygg

67 96 80 70
 • Mandag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Fredag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF Avd. helse i arbeid, nevroklinikken Postboks 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Oppmøtested

HIA Hodepine: Dr. Kobros vei 33, 1474 Lørenskog  
HIA nakke/rygg: Dr. Kobros vei 27, 1474 Lørenskog   

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog