HR-divisjonen

Vårt ansvarsområde er rådgivning og støtte til sykehusets ledere innenfor områdene ledelse, organisasjon, arbeidsgiverpolitikk, HR-drift/personalsystemer, HMS, rekruttering og bemanning, samt bestilling av vikartjenester.

Personalavdelingen

Personalavdelingen har ansvar for personalforvaltning, forsikringer, lønn og lønnsberegning, godtgjøring, ansettelser, pensjon, permisjoner og rekruttering. Avdelingen har systemansvar for Personalportalen, Webcruiter, GAT og Personalhåndboken, og er hovedkontakt mot Sykehuspartner for HR-systemene. Avdelingen skal sikre implementering og etterlevelse av personal- og arbeidsgiverpolitikk gjennom opplæring, rådgiving, veiledning og controlling.

Arbeidstidsplanlegging og forhandlingsavdeling

Arbeidstidsplanlegging og forhandlingsavdeling har systemansvar for arbeidsgiverpolitikk og organisasjonsutvikling i foretaket, herunder ressursstyring, organisasjonskultur med mer.

HMS og HR-støtte avdeling

HMS og HR-støtte avdeling har systemansvar for HMS, medarbeiderundersøkelse, utviklingen av arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging i foretaket. Avdelingen har ansvar for drift og oppfølging av AMU, HMS-opplæring inkludert opplæring i stoffkartotek, interne revisjoner innen HMS, velferdstilbud for ansatte med mer. Strålevernskoordinator er også tilknyttet avdelingen.

Bemanningssenter

Bemanningssenteret har ansvar for bemanningspool, tilkallingshjelper, all ekstern innleie av personell fra vikarbyrå, fakturakontroll, kreditering ved mangelfull leveranse fra vikarbyråer og rapportering til Skatteetaten for innleie fra utenlandske vikarbyrå.

Våre mål

  • Levere tjenester basert på kjernevirksomhetens behov og foretakets strategiske satsninger.
  • Bidra til en velfungerende ledelse som tar ansvar for fag, personell og økonomi.
  • Bidra til solide og standardiserte prosesser og rutiner innenfor personalpolitikk, ressursstyring og arbeidsmiljø.

Slik finner du fram

Oppmøtested

1. etasje. Inngang 19.

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog