Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidstakere, ledere, verneombud og AMU-medlemmer med å forebygge sykdom og skader og fremme helse og trivsel ved Akershus universitetssykehus HF.

Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål og yter bistand innen fagområdene:

  • arbeidsmedisin og arbeidshelse
  • yrkeshygiene
  • ergonomi
  • psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • systematisk HMS-arbeid

 

Tidlig planlegging og trepartssamtaler med gravid, leder og bedriftsjordmor har vist seg som gode tiltak for å øke nærværet til friske gravide i arbeid.

Bedrifthelsetjenesten tilbyr:

  • Trepartssamtaler med gravid, leder og bedriftsjordmor
  • Kurs og lunsjmøter med aktuelle tema.

For mer informasjon kan bedriftsjordmor kontaktes:
Telefon: 67 96 96 52
Epost: gravid@ahus.no

Telefon:
67 96 43 97

Epost:
BHT@ahus.no

Besøksadresse:
Kontorlokaler i Ole Brumm, inngang 13 (røde brakker ved Nye Nord).

Sist oppdatert 03.10.2016