Kirurgisk divisjon

Våre pasienter får utredning og behandling i sengeområder, overvåkningsenheter, operasjonsenheter dagbehandling og poliklinikk. Vårt tilbud omfatter fagområdene bryst-endokrinkirurgi, gastrokirurgi, kar/thoraxkirurgi, urologi, øre-nese-hals og palliasjon.

Kirurgisk divisjon består av 12 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester. Utover behandlingstilbudet på Nordbyhagen, har divisjonen pasientbehandling på Gardermoen og Kongsvinger, samt dagkirurgisk senter på Ski. I tillegg har vi betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.