Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen

Vi understøtter klinikken og pasientbehandlingen ved å legge til rette for at helseforetaket praktiserer god samhandling og helsefremming, og ivaretar krav om likeverdige helsetjenester. Vi leder også arbeidet med å følge opp forpliktelsene Ahus har i samarbeid med kommune for å sikre gode og helhetlig helsetjenester til befolkningen i sykehusets opptaksområde.

Kontakt

Telefon, avdelingsleder

Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder.

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen
Postboks 1000
1478 Lørenskog

E-post, avdelingsleder

Slik finner du fram

Adresse

Hagasvingen 17
1474 Nordbyhagen
Brakkebygg Skogen, 2. etasje​.