Koordinerende enhet

Koordinerende enheten (KE) kan hjelpe deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, og tilbyr tjenestene mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. Vi skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habilitering- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning.

Koordinerende enhet (KE) har oversikt over de ulike rehabiliteringstilbudene, og gir deg råd og veiledning til søknadsprosessen til de ulike institusjonene i Helse Sør-Øst og avdelingene på sykehuset. Vi legger til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling for alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

I tillegg til KE på sykehuset, er det koordinerende enheter i kommunene og en Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst.

Kontakt

Informasjonstelefonen for ReHabilitering

Telefontjenesten betjenes av helsepersonell, og du kommer til den Regionale koordinerende enhetene i den regionen du ringer fra. Informasjonstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester.