Pasientinformasjon - MO

Her finner du informasjon om behandling og utstyr som vi bruker på MO.

Behandling og utstyr

Behandling av en overvåkningspasient varierer naturligvis etter hvilket organ som svikter og hvor alvorlig tilstanden er. På MO tilbys avansert behandlingsutstyr som ikke finnes på vanlige sengeposter. ​​​

Dersom pasienten har akutt sykdom som gjør det vanskelig å puste kan hen få hjelp av en pustemaskin (NIV-maske eller respirator). NIV står for non-invasiv ventilasjon og er den vanligste formen for pustestøttende behandling på MO. Da er pasienten koplet til en maske over nese og munn som hjelper til med pustearbeidet og bedrer oksygeninnholdet i kroppen.

På grunn av ubehag i forbindelse med å være tilkoblet pustemaskin får de fleste intravenøs tilførsel av beroligende midler og eventuelt smertestillende. 

Ved alvorlig nyresvikt kan det være behov for nyre-erstattende behandling (dialyse). Dialyse skjer igjennom et plastrør som er ført inn i pasientens blodåre. Denne koples så til en dialysemaskin som hjelper til å fjerne avfallsstoffer i kroppen samt å regulere kroppens væskemengde.

Pumper som brukes til å gi kontinuerlig medisiner og væske inn i blodbanen.

Et plastrør som legges inn i en blodåre (vene). Oftest legges disse på armer eller ben, men noen ganger på halsen. Gjennom disse rørene får pasienten væske og medisiner direkte i blodbanen (intravenøst).

Aller pasienter er på MO tilkoblet en overvåkningsskjerm. På skjermen ses tall og kurver som blant annet viser hjerterytmen, blodtrykket og hvor mye surstoff som er i pasientens blod til enhver tid. 

Et tynt plastrør som er lagt inn i en pulsåre (arterie). Denne benyttes til kontinuerlig blodtrykksmåling og til blodprøvetaking.

En plastslange som er lagt inn i urinblæra via urinrøret. Urinen renner da ut i en pose.

En tynn plastslange som er lagt inn gjennom nesa og ned i magesekken for å gi pasienten næring.

En spesiell plastslange som er lagt inn i en pulsåre (arterie) i lysken. Denne kan gi oss utvidede målinger av hjertefunksjonen og blodårene.
Sist oppdatert 18.01.2023