HELSENORGE

Sosionomtjenesten

Vi bistår med å finne løsninger på sosiale problemer som oppstår for pasient og pårørende i forbindelse med ulykker, sykdom og behandling. Vår oppgave er å bidra til å øke den enkelte pasients evne og mulighet til å mestre en endret livssituasjon.

Fant du det du lette etter?