Sosionomtjenesten

Vi bistår med å finne løsninger på sosiale problemer som oppstår for pasient og pårørende i forbindelse med ulykker, sykdom og behandling. Vår oppgave er å bidra til å øke den enkelte pasients evne og mulighet til å mestre en endret livssituasjon.

Vi behandler inneliggende og polikliniske pasienter etter henvisning og jobber i samarbeid med avdelingenes øvrige personale og pasientens pårørende.

Våre sosionomer kan tilby:

  • Informasjon, råd og veiledning om trygderettigheter, økonomiske forhold og forsikringer.
  • Råd og veiledning i forhold til arbeid, skole og hjemmesituasjon.
  • Bistand ved skriving av søknader.

  • Formidle og koordinere kontakt med offentlig og private hjelpeinstanser utenfor sykehuset, som NAV, boligkontor, forsikringsselskaper. 

  • Samtaler om følelsesmessige reaksjoner ved ulykker og sykdom.
  • Løsningsorienterte samtaler ved endringer i familie- og livssituasjon.

  • Opplæring og undervisning for pasienter og pårørende.
  • Veiledning og konsultasjon i sosialfaglige spørsmål overfor samarbeidspartnere og annet helsepersonell.