Ortopedisk klinikk

Vi er en av landets største klinikker innen ortopedisk øyeblikkelig hjelp. I tillegg utfører vi planlagte operasjoner, både dagkirurgisk og ved innleggelse i avdeling. Utredning før operasjon foregår i poliklinikken. Vi har aktivitet på Nordbyhagen, Kongsvinger, Ski og Gardermoen.

Ortopedisk klinikk, sengeområder:

 • Sengebygg 1, 5. etasje (S105)
  Telefon: 67 96 31 50
 • Sengebygg 2, 5. etasje (S205)
  Telefon: 67 96 32 50
 • Sengebygg 3, 5. etasje (S305) 
  Telefon: 67 96 33 51 (tun A)
  Telefon: 67 96 33 52 (tun B)

Ortopedisk klinikk, poliklinikker:

 • Ortopedisk akuttpoliklinikk
  Telefon: 67 96 61 00
 • Ortopedisk poliklinikk, sengebygg 4, 1. etasje (S401)
  Telefon: 67 96 07 00  

 • Ortopedisk klinikk, sengeområde
  Telefon: 62 88 73 66
 • Ortopedisk og kirurgisk poliklinikk
  Telefon: 62887130 / 62887150

 • Spesialistpoliklinikken, Ski sykehus
  Telefon: 64 85 64 75

 • Ahus Gardermoen
  Ekspedisjon: 67 02 30 00
 


Kontakt

Telefon

Skal du på besøk? Se besøkstider for sengepostene på "underliggende enheter" lenger ned på siden.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi utfører behandlinger flere steder. Se innkallingsbrevet ditt for oppmøtested.

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​