Overgrepsmottak, Oslo

Akershus universitetssykehus har avtalt tilbud om tjenester til innbyggere i vårt opptaksområde som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep, eller hvis man mistenker å ha vært utsatt for overgrep.

Barn og unge samt foresatte kan henvende seg til Barne- og ungdomsklinikken ved Ullevål sykehus. Dette er et døgnåpent og gratis tilbud til barn og unge under 14 år.

Telefon: 91502770 eller 22118080

Les mer om tjenesten (oslo-universitetssykehus.no)

Overgrepsmottaket på Oslo kommunale legevakt er åpent alle dager, hele året. Det er gratis, gis uavhengig av politianmeldelse av hendelsen, og det er ikke behov for henvisning. 

Telefon: 23 48 70 90 
Les mer om tjenesten (oslo.kommune.no)

Kontakt

Telefon

Resepsjon

22 11 80 80

Barn og unge under 14 år

91 50 27 70
Barne- og ungdomsklinikken ved Ullevål sykehus.

Kvinner og menn over 14 år

23 48 70 90
Oslo kommunale legevakt.