Overgrepsmottaket, Elverum

Akershus universitetssykehus HF har avtalt tilbud om tjenester til innbyggere i vårt opptaksområde som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep, eller hvis man mistenker å ha vært utsatt for overgrep.

Gynekologisk avdeling ved Sykehuset i Elverum har overgrepsmottak som kan benyttes dersom dette ønskes framfor å benytte tilbudet i Oslo.

Kontakt

Telefon