Psykisk helsevern og rus divisjon

Psykisk helsevern har behandlingstilbud ved psykiske lidelser og rus- og avhengighetslidelser for alle aldersgrupper. Vi har også en habiliteringsavdeling for voksne pasienter som har sammensatte funksjonshemminger og nevropsykiatriske tilstander fra tidlig alder.

De fleste av oss opplever psykisk ubehag og plager fra tid til annen. Mellom 30 og 50 prosent utvikler en psykisk lidelse i løpet av livet. Ved psykiske lidelser og rus- og avhengighetslidelser er behandlingen et samarbeid mellom pasient og behandler. Resultat er avhengig av at pasientene har en aktiv rolle, der deres  kunnskaper og erfaringer trekkes aktivt inn.

Behandling ved psykiske lidelser og rus- og avhengighetslidelser foregår som regel ved dagbehanding (poliklinisk) eller der du bor (ambulant). Behandlinger vi gir skjer i samarbeid mellom pasient, pårørende, instanser i pasientens hverdag og nærmiljø, som primærhelsetjenesten, NAV, skole og arbeidsplass. Hoveddelen av behandlingstilbudet er knyttet til desentraliserte enheter, som distriktspsykiatriske sentre (DPS), poliklinikker for barn og ungdom og poliklinikker for pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

DPS Nedre Romerike
Telefon: 902 30 173
 
DPS Øvre Romerike
Telefon: 482 78 716
 
DPS Groruddalen
Telefon: 906 09 716
 
DPS Follo
Telefon: 482 58 986
DPS Kongsvinger
Telefon: 91102766
 
Spesialpsykiatri
Telefon: 948 48 616
 
Alderspsykiatri
Telefon: 67 05 77 70 
 
Akuttpsykiatrisk avdeling
Telefon: 67 96 69 73
 
Rus og avhengighet (ARA)
Telefon: 63 89 40 36
 
BUP Nedre Romerike
Telefon: 63 89 40 40
 
BUP Øvre Romerike:
Telefon 63 94 16 00
 
BUP Follo
Telefon: 64 85 20 50
 
BUP Furuset
Telefon: 23 17 65 00
 
BUP Grorud
Telefon: 22 16 83 70
 
Ungdomspsykiatrisk klinikk
Telefon: 67 96 54 00
 
Bråten behandlingssenter
Telefon: 67 96 62 99

Kontakt

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF Divisjon psykisk helsevern Postboks 1000 1478 Lørenskog