Allmennpoliklinikk, DPS Follo

Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser: herunder bipolar lidelse, alvorlig depresjon, alvorlige spiseforstyrrelser, invalidiserende angstlidelser og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 

Utredning/vurdering skjer vanligvis ved én til tre konsultasjoner.

Behandlingstilbud ved allmennpsykiatrisk poliklinikk vil variere. I noen tilfeller er det tilstrekkelig med noen få konsultasjoner, men som regel er behandlingstilbudet på inntil 12 -15 konsultasjoner. 

Pasienter med personlighetsproblematikk kan i noen tilfeller få et tilbud ved poliklinikken der det er faglige grunner for det, men behandles som regel ved Enhet for gruppeterapi (se denne) eller hos privatpraktiserende psykolog/psykiater.

Vi gir også et avgrenset tilbud om utredning ved mistanke om alvorlig ADHD og annen hjerneorganisk lidelse som ikke tilhører andre spesialiserte tjenester (for eksempel alderspsykiatri eller voksenhabilitering). 

Der det er behov for mer langvarig oppfølging, er vi behjelpelige med aktuell informasjon for å finne alternativer som f.eks. privat praktiserende psykolog/psykiater eller gruppeterapi. Enkelte pasienter med svært alvorlig og komplisert problematikk følges over noe lengre tid.

Kontakt

Postadresse

Akershus universitetssykehus DPS Follo PB 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Adresse

Åsenveien 3
1400 Ski