Spiseforstyrrelse, DPS Follo

Vi tilbyr behandling for personer med alvorlig spiseforstyrrelser over 18 år. Her jobber vi med å opparbeide nye vaner i møte med kropp, mat og vekt. Behandlingen hos oss er basert på frivillighet.

Enhet for spiseforstyrrelser, DPS Follo (EFS) er en avdelingsovergripende enhet ved Ahus for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. Du må bli henvist fra din behandler i lokalt DPS (sekundærhenvisning), for å bli vurdert for behandling ved EFS.

Behandling hos oss er tverrfaglig og innebærer blant annet at du mottar en kostplan, daglig måltidsstøtte, ukentlige behandlingsmøter, gruppe- og individualbehandling. Vi har også fokus på barn, familie og pårørende.

Behandlingstilbudet ved EFS er tidsavgrenset og intensivt, og er et ledd i et behandlingsforløp i lokalt DPS.

Døgnbehandlingstilbudet består av fire sengeplasser og er et femdøgnstilbud. Det betyr at du er innlagt ved enheten fra mandag til fredag. Du reiser hjem på fredag og kommer tilbake søndag kveld.

Døgnbehandlingstilbudet har en ramme på inntil 12 uker.  

Strukturert poliklinisk dagtilbud (SPD) mottar inntil 6 pasienter og er et dagbehandlingstilbud som går i ukedagene fra mandag til fredag. Det forventes daglig oppmøte. 

Behandlingstilbudet ved SPD har en ramme på inntil 12 uker.

EFS har en langtidsgruppe for inntil 8 pasienter, som drives etter gruppeanalytiske prinsipper.

Denne behandlingen er forbeholdt pasienter som har gjennomført behandling ved EFS. Pasientene tilbys plass i langtidsgruppen etter intern vurdering ved EFS.

EFS tilbyr kurs for pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser i Ahus. Pårørende må ha henvisning fra sin fastlege for å få plass på kurset. Kurset foregår over 5 samlinger, og hver samling er 2 timer. 


Kontakt

Postadresse

Akershus universitetssykehus DPS Follo PB 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Adresse

Vestveien 15
1423 Ski

Kalender

 • Pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser
  Spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser (EFS) på Ahus har etablert et tilbud til pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser. Kurset fokuserer på hvordan pårørende i ulike faser kan ta bedre vare på seg selv og om hva er det som hjelper, eller ikke hjelper, deg og dine i situasjonen. Kurset er lagt opp med ulike tema og tid til samtaler. Det er inntil ti deltakere, så du skal kjenne deg trygg.
  Pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser
  23.
  mai
  2024
  5 dager