Allmennpoliklinikk, DPS Nedre Romerike

Vi tilbyr utredning og behandling til voksne pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser.

Vi tilbyr utredning og behandling til voksne pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Primært angst- og depresjonslidelser, traumelidelser, men også spiseforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og ADD/ADHD. Vi har også et OCD-team.

De vanligste behandlingsformene er individuelle samtaler/psykoterapi, medikamentell behandling, familiesamtaler inklusive åpne dialoger og nettverksmøter. Individuell behandling understøttes også i noen grad av gruppebehandling for symptomlidelser. Vi samarbeider med fastleger og andre deler av psykiske helsetjenester inklusive kommunal helsetjeneste.

Vurdering / utredning vil vanligvis skje ved én til tre konsultasjoner. Behandling ved allmennpoliklinikken vil vanligvis vare fra 3 – 12 måneder.


Kontakt

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF DPS Nedre Romerike, Allmennpoliklinikk Postboks 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Oppmøtested

3. etasje. Inngangen er på kortsiden som vender ut mot Fetveien. 

Adresse

C. J. Hansens vei 31
2007 Kjeller