Snakk med barn og unge om avhengighet

Hva kan du si til barn og unge?

Når du som forelder skal snakke åpent om rus avhengighet, kan du for eksempel begynne med å fortelle hva du selv vet om situasjonen.

Deretter kan du stille spørsmål som begynner med hva eller hvordan barna opplever situasjonen. 

Du kan for eksempel si:

«Jeg sliter med avhengighet som gjør at jeg dessverre har prioritert rusen fremfor å være med deg på andre aktiviteter, men nå går jeg til samtale med en behandler på avdeling rus og avhengighet (ARA) for å få hjelp. Jeg lurer på hvordan du har det, om du har merket at jeg har vært ruset og hvordan du tenker det forandrer meg, og om du lurer på noe om den behandlingen jeg får nå?».

Da inviterer du barna til å fortelle om situasjonen ut i fra hvordan de opplever den. Lytt til hva barna forteller og anerkjenn det de sier. Barna opplever det trygt når vi voksne bekrefter det barna sier ved å gi små nikk eller vennlige blikk.

Husk at ingen opplevelse av situasjoner er feil. La barna fortelle fritt om det de opplever og unngå å korrigere det de sier. Legg bort mobiltelefon og ha tid til å lytte og til å svare på spørsmål fra barna. 

Husk å bruke ord som barna forstår. En god prat kan føre til gode løsninger dere ikke hadde tenkt på før dere får snakket om det.

«Jeg blir redd når jeg ikke helt skjønner mammas oppførsel»
Gutt, 12 år. Fra heftet: Voksne for barn, Skriv for livet.

.

Sist oppdatert 18.03.2024