Snakk med barn og unge om avhengighet

Hva gjør ARA?

Hos avdeling rus- og avhengighet (ARA) mottar voksne over 18 år hjelp med sin rus- og avhengighetslidelse. ARA er også opptatt av hvordan barn og familien til pasienten har det.

En gruppe mennesker som står

I ARA får den som sliter snakke med en behandler, terapeut eller en hjelper. Individuelle samtaler eller samtaler i grupper er den vanligste arbeidsmåten hos ARA. Noen ganger er innleggelse på døgnpost nødvendig.

Behandlingen vil starte med en kartlegging av ditt rusproblem og fungering på ulike livsområder, samt eventuelle andre psykiske og fysiske utfordringer. Videre kartlegges dine og familiens ressurser. Den videre behandlingen vil ta utgangspunkt i din situasjon og hvilke mål du ønsker å oppnå. All behandling er tverrfaglig, det betyr at flere yrkesgrupper deltar og samarbeider: lege, psykolog og sosialfaglig personell.

Behandlingen vil blant annet bestå av mestringsteknikker som tar sikte på å øke motivasjonen for å slutte med rusmidler eller kontrollere bruken. All rusbehandling handler om hjelp med å forebygge tilbakefall og oppfølging av eventuelle sosiale, psykologiske eller medisinske utfordringer.

Hos ARA vil både foreldre og barn få tilbud om samtale, enten sammen med den som er i behandling på ARA, eller alene.

I familiesamtale snakker vi om hva ARA kan hjelpe til med, og familien kan få mer informasjon og får stilt spørsmål. Når familien forstår mer, er det lettere å finne ut hvordan dere kan hjelpe hverandre til å ha gode stunder sammen.

ARA og kommunene samarbeider for at barn og unge som pårørende blir ivaretatt. Pasienter som behandles på ARA får spørsmål om de har barn under 18 år som de bor sammen med. Hvis svaret er ja, spør behandleren videre om pasienten 

samtykker til at ARA sender et skjema til bydelen eller kommunen du bor i. ​

Å samtykke betyr at foreldre og behandler blir enige om hvilken informasjon som skrives og deles med kommune eller bydel, slik at barn som pårørende får den hjelpen de behøver. Barna får blant annet tilbud om samtale og kan få snakke med en kontaktperson eller helsesykepleier om hvordan de har det.

Tilbud til barn og unge i kommune og bydel

Kommuner og bydeler har mange ulike tilbud til barn og unge som pårørende, blant annet helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Foreldre får tilbud fra helsestasjon til oppfølging av alle barn fra 0-6 år. Foreldre kan ta kontakt med lokal helsestasjon når de har behov for det, også utenom de faste oppfølgingstimene som dere får tilbud om. På helsestasjonen kan foreldre få råd, hjelp og svar på spørsmål om barns helse og utvikling.​ Alle tilbud fra helsestasjonen er gratis.

Barn og ungdom i skolealder 6-20 (24) år har tilbud om skolehelsetjeneste.  
Helsestasjon for ungdom er for alderen 12 - 20 (24) år. 


I skolehelsetjenesten kan barn og ungdom få hjelp av helsesykepleier og i noen tilfeller også skolelege, fysioterapeut og psykolog. Her blir barn og unge sett og hørt, og gjennom ulike aktiviteter kan de lære mer om det å leve med psykiske utfordringer i familien, å snakke om hva som er vanlig når en i familien sliter psykisk, og eller med andre sykdommer.


Barn og unge kan selv ta direkte kontakt med Helsestasjon for ungdom ved drop-in time. Det betyr at de ikke trenger å bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten. Helsesykepleier kan også svare på spørsmål og snakke om det barna eller ungdommene lurer på. Å prate med en trygg fagperson kan ofte hjelpe. 

​De som jobber på helsestasjon og i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Taushetsplikt betyr at helsepersonell som hovedregel ikke kan fortelle hvorfor barn eller ungdom har vært i kontakt med dem, eller hva det har blitt snakket om. 

En person som sitter på en stol

Sist oppdatert 18.03.2024