HELSENORGE

Digitale pasientskjema, psykisk helse og rus

Digitale pasientskjema skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Som foresatt, annen pårørende eller lærer, kan du også bli bedt om å fylle ut skjemaer.

Innledning

Du fyller inn skjemaet på lenken under:


Logge deg inn via ID-porten for egenregistrering (checkware.com)

Om digital egenregistrering

Digitale skjema skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Hensikten er å fremskaffe informasjon for å best mulig tilpasse tilbudet etter de problemene du som pasient strever med.

Når sykehuset vil at du skal fylle ut kartlegginger mottar du en SMS med beskjed om dette. 

Utfyllingen av skjema gjør du på en sikker nettside, og informasjonen blir overført direkte til din pasientjournal.

Hvordan går jeg frem?

Du mottar en SMS med lenke til innlogging og informasjon. Under «Logge deg inn via ID-porten for å fylle ut digitale pasientskjema» logger du deg inn med enten BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Barn og ungdom som ikke har elektronisk ID får opplyst påloggingsmetode i tilsendt brev.

Innlogging kan skje fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter du har logget deg inn kommer du direkte til skjemaet du skal besvare. Svarene lagres på en sikret server etter hvert som du fyller ut skjema. Dersom du må avbryte kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «Ferdig» og bekrefter at kartleggingen skal leveres. Om du skal svare på flere skjema, åpnes disse etter hvert som skjemaene leveres. Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert.

Viktig info til deg som pasient

Når du har klikket på ferdig og bekreftet at kartleggingen skal leveres, blir det sendt til behandlingsstedet ditt. Det kan variere når svarene blir gjennomgått, mest sannsynlig ved din neste avtale på behandlingsstedet.

Om du får problemer med innlogging til via ID-porten, kan du få svar på vanlige spørsmål via difi.no.

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, kontakt ditt behandlingssted. 

NB! Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått varierer. Har du som pasient akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted eller din fastlege innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.

Digital egenregistrering tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet for helse og omsorgstjeneste (ehelse.no)

Innlogging for pasienter eller pårørende

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID, BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil. Skjemaene fylles ut i en sikker digital løsning som heter CheckWare. Enkelte helseopplysninger vil du som pasient fremdeles bli bedt om å besvare sammen med din behandler.

Vi anbefaler at du ikke bruker løsningen på offentlig sted.

Før

Du kan bli bedt om å fylle ut digitale skjema før behandlingsstart. Informasjon om dette får du fra oss i brev som blir sendt ut før første oppmøte. Som foresatt, annen pårørende eller lærer, kan du også bli bedt om å fylle ut skjemaer.

Under

Du vil få beskjed fra ditt behandlingssted eller behandler dersom du skal bruke digitale skjema mens du utredes eller mottar behandling. Som foresatt, annen pårørende eller lærer, kan du også bli bedt om å fylle ut skjemaer.

For spørsmål til selve innloggingen – se: "Om digital egenregistrering" på denne nettsiden.

Etter

For å sikre kvalitet i vårt behandlingstilbud, vil du noen ganger bli bedt om å fylle ut digitale skjema i en periode etter at behandlingsforløpet er avsluttet. Dersom det er tilfelle, vil du bli informert om det fra behandlingsstedet.

Vær oppmerksom

Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått varierer. Har du som pasient akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted eller din fastlege innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Verdisaker og personlige eiendeler

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Ønsker du å dele innhold fra tiden på sykehuset?

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Fant du det du lette etter?