Digitale pasientskjema, psykisk helse og rus

Digitale pasientskjema skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Som foresatt, annen pårørende eller lærer, kan du også bli bedt om å fylle ut skjemaer.