Diagnose

Digitale pasientskjema, psykisk helse og rus

Digitale pasientskjema skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Som foresatt, annen pårørende eller lærer, kan du også bli bedt om å fylle ut skjemaer.

Du fyller inn skjemaet på lenken under:


Logge deg inn via ID-porten for egenregistrering (checkware.com)

Digitale skjema skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Hensikten er å fremskaffe informasjon for å best mulig tilpasse tilbudet etter de problemene du som pasient strever med.

Når sykehuset vil at du skal fylle ut kartlegginger mottar du en SMS med beskjed om dette. 

Utfyllingen av skjema gjør du på en sikker nettside, og informasjonen blir overført direkte til din pasientjournal.

Hvordan går jeg frem?

Du mottar en SMS med lenke til innlogging og informasjon. Under «Logge deg inn via ID-porten for å fylle ut digitale pasientskjema» logger du deg inn med enten BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Barn og ungdom som ikke har elektronisk ID får opplyst påloggingsmetode i tilsendt brev.

Innlogging kan skje fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter du har logget deg inn kommer du direkte til skjemaet du skal besvare. Svarene lagres på en sikret server etter hvert som du fyller ut skjema. Dersom du må avbryte kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «Ferdig» og bekrefter at kartleggingen skal leveres. Om du skal svare på flere skjema, åpnes disse etter hvert som skjemaene leveres. Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert.

Viktig info til deg som pasient

Når du har klikket på ferdig og bekreftet at kartleggingen skal leveres, blir det sendt til behandlingsstedet ditt. Det kan variere når svarene blir gjennomgått, mest sannsynlig ved din neste avtale på behandlingsstedet.

Om du får problemer med innlogging til via ID-porten, kan du få svar på vanlige spørsmål via difi.no.

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, kontakt ditt behandlingssted. 

NB! Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått varierer. Har du som pasient akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted eller din fastlege innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.

Digital egenregistrering tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet for helse og omsorgstjeneste (ehelse.no)

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID, BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil. Skjemaene fylles ut i en sikker digital løsning som heter CheckWare. Enkelte helseopplysninger vil du som pasient fremdeles bli bedt om å besvare sammen med din behandler.

Vi anbefaler at du ikke bruker løsningen på offentlig sted.

Utredning

Du kan bli bedt om å fylle ut digitale skjema før behandlingsstart. Informasjon om dette får du fra oss i brev som blir sendt ut før første oppmøte. Som foresatt, annen pårørende eller lærer, kan du også bli bedt om å fylle ut skjemaer.

Behandling

Du vil få beskjed fra ditt behandlingssted eller behandler dersom du skal bruke digitale skjema mens du utredes eller mottar behandling. Som foresatt, annen pårørende eller lærer, kan du også bli bedt om å fylle ut skjemaer.

For spørsmål til selve innloggingen – se: "Om digital egenregistrering" på denne nettsiden.

Oppfølging

For å sikre kvalitet i vårt behandlingstilbud, vil du noen ganger bli bedt om å fylle ut digitale skjema i en periode etter at behandlingsforløpet er avsluttet. Dersom det er tilfelle, vil du bli informert om det fra behandlingsstedet.

Vær oppmerksom

Tidspunkt for når svarene vil bli gjennomgått varierer.

Har du akutt hjelpebehov må du ta direkte kontakt med ditt behandlingssted eller din fastlege innenfor arbeidstid og legevakt ved kveldstid og helger.