HELSENORGE

Fjerning av urinblæren (Cystectomi)

Fjerning av urinblæren vil noen ganger være nødvendig i forbindelse med behandling av blærekreft. I noen tilfeller må urinblæren fjernes av andre årsaker enn kreft.

Innledning

Den kirurgiske behandlingen av blærekreft kan deles i to grupper:

  1. Ved overfladisk kreft prøver man å bevare mest mulig av blæren.
  2. Der kreftsvulsten har vokst inn i annet vev vil en mer avansert behandling være nødvendig, som for eksempel å fjerne en del av blæren (blærereseksjon) eller hele urinblæren (cystectomi). Hos kvinner fjernes også livmor og eggstokker ved cystectomi. Hos menn fjernes prostatakjertel og sædleder. Inngrepet gjøres i narkose.

Når urinblæren fjernes blir det konstruert en ny blære av tarm som skal ivareta noe av funksjonen som den gamle hadde, enten gjennom en kunstig åpning – stomi/brickeravledning, eller ny blære på rett sted - «neoblære», som kobles til urinrøret.

Henvisning og vurdering

Det er sjelden fastlegen henviser direkte til fjerning av urinblæren. Som oftest vil fjerning av urinblæren være aktuelt først etter en grundig utredning i spesialisthelsetjenesten.

Før

Trening

Det er viktig at du holder deg i best mulig form før operasjonen. Trening før innleggelse vil kunne påvirke resultatet og vil lette rehabiliteringen etter operasjonen. Ved smerter anbefales det å bruke smertestillende for å kunne opprettholde aktivitetsnivået.

Røyking og alkohol

Røyking og daglig inntak av alkohol gir en økt risiko for komplikasjoner etter operasjonen. Røyking forsinker sårtilhelingen. Vi anbefaler derfor at du holder opp med å røyke og inntar minst mulig alkohol før operasjonen. Når du er innlagt kan du få nikotinplaster.

Kosthold

Overvekt øker også risikoen for komplikasjoner. Hvis du er overvektig er det gunstig om du forsøker å redusere vekten, helst med hjelp av en kombinasjon av kost og mosjon. Anbefalt hastighet for vektnedgang er 0,5-1 kg i uka, helst ikke raskere. Dette gjør at du bevarer mest mulig muskelmasse som du trenger for opptrening etter operasjon. Det er også viktig å spise nok protein før og etter operasjon, og det er derfor viktig å inkludere disse matvarene i kosten: egg, meieriprodukter, kjøtt, fisk og gjerne bønner og linser.
Rutinemessig blir det tatt blodprøver av alle som skal gjennomgå en operasjon. Noen pasienter skal ta EKG (hjerteundersøkelse).

Det vil bli vurdert for hver enkelt pasient om det er behov for nye røntgenundersøkelser eller andre undersøkelser før inngrepet/operasjonen.

Under

Du blir tatt imot av anestesi- og operasjonssykepleier som følger deg inn til operasjonsstua. Her legger du deg på operasjonsbordet og får tilkoblet overvåkningsutstyr slik at vi kan følge godt med deg under operasjonen. Det vil hele tiden være anestesisykepleier til stede som følger med hvordan du har det.

Etter at operasjonen er avsluttet vil anestesi/operasjonspersonell forflytte deg til en oppvåknings- eller intensivenhet. Her er det hele tiden sykepleiere som overvåker deg. Du vil bli tilkoblet overvåkningsutsyr som følger med at du har det bra. Når observasjonstiden er over og du føler deg i god form vil du bli overflyttet til sengepost.

Etter

Du kan forvente å være på sykehuset i ca 12 dager

Du vil vanligvis ha innlagt epidural rett etter operasjonen. Dette er en tynn plastslange inn i ryggen som gir smertestillende kontinuerlig. Etter 1-2 dager tas det bort og du vil få smertestillende som tabletter.

Det er viktig du kommer tidlig i gang med aktivitet. Du skal stå opp og være i litt aktivitet fra dagen etter operasjonen, men husk at så lenge du har epidural smertelindring må du ha hjelp. Ikke stå opp alene da du kan ha redusert kraft i bena. Du vil få hjelp av personale på sengepost for å få komme deg opp de første gangene. Aktivitet er viktig for å få tarmfunksjon i gang etter operasjon.

Du får spise forsiktig og drikke dagen etter operasjon. Drikk gjerne ernæringsdrikker i tillegg.

Spesielt ved operasjon  med stomi (brickeravledning):

Du vil ha to stenter (rør) som kommer ut i en stomipose. Disse skylles av en sykepleier en gang for hver vakt. Vi vil de første dagene måle hvor mye du drikker og hvor mye urin som kommer på posen for å følge med på at alt virker som det skal. Stentene fjernes før du drar hjem.

Spesielt ved operasjon neoblære:

Det blir lagt inn et kateter til din nye urinblære. Her vil det bli skyllet fra en til flere ganger i døgnet. Det er viktig at systemet holdes åpent. En blære laget av tarm produserer slim som kan tette kateteret. Innvendig i urinlederne har du to stenter som skal fjernes på operasjonsstuen.

Når stentene er fjernet kan du få reise hjem for så å komme tilbake for fjerning av kateter. Du får samtale med lege før hjemreisen og behov for sykemelding vurderes av legen

Vær oppmerksom

Kontakt din primærlege ved eventuell temperatur, økende svie og ubehag fra urinveiene. Disse symptomene kan tyde på en urinveisinfeksjon.

Du må unngå tunge løft og tungt fysisk arbeid de første seks ukene, men du skal være i aktivitet. Ta hvilepause når du trenger det.

Drikk godt, rundt to liter i døgnet for en god gjennomskylling av urin, og sørg for å innta tilstrekkelig næring.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Verdisaker og personlige eiendeler

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Ønsker du å dele innhold fra tiden på sykehuset?

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Fant du det du lette etter?