HELSENORGE

Helse og arbeid

Er du sykemeldt eller står du i fare for å bli det? Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble gjort om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Dette er et tilbud til sykemeldte arbeidstakere som skal gjøre det mulig for dem som blir henvist å komme lettere tilbake i arbeid. Det er også et tilbud til arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, med en målsetning om å unngå sykemelding.

Ordningen gjelder innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Helse og Arbeid Groruddalen DPS tar i mot henvisninger for hele Ahus. Vi tar ikke i mot for somatikk, som ikke har etablert team ennå.

Psykisk helsevern

Vi tilbyr arbeidsrettet korttidsbehandling for pasienter med milde til moderate angst-og depresjonsplager og tilpasningsforstyrrelser.

Målgruppe:

  • Pasienter med et aktivt arbeidsforhold eller nærhet til arbeidslivet. Gjelder også for skoleelever og studenter.
  • Milde til moderate angst- og depresjonslidelser, tilpasningsforstyrrelser
  • Fall i arbeidsfunksjon grunnet psykiske plager som har ført til sykemelding eller risiko for sykemelding 

Tilbud:

  • Individuelle psykologsamtaler
  • Kurs-og gruppetilbud, som blant annet kurs i bekymringsmestring

Hvor holder vi til?

Groruddalen DPS, Jerikoveien 28A, 1067 Oslo

Henvisning    

Fra fastlege eller annen behandler med henvisningsrett. Henvisningen bør inneholde informasjon om aktuelle symptomer, plager, arbeidsforhold, sykemeldingsstatus og eventuell tidligere behandling.

Elektronisk
DPG pol henvisning, merk "Helse og Arbeid".

Post
Merk sendelsen med "Helse og Arbeid", og send til adresse:
Groruddalen DPS, henvisningsmottak Åråsen, postboks 1000,  Ahus, 1478 Lørenskog.

Kontaktinformasjon

Hege Kwon Vangen
Fagleder og psykologspesialist
Epost hege.kwon.vangen@ahus.no
Telefon: 23 14 19 00

Ingunn Aanderaa Opsahl
Seksjonsleder og psykologspesialist
Epost: ingunn.aanderaa.opsahl@ahus.no
Telefon: 23 14 19 00

Fant du det du lette etter?