Helse og arbeid

Er du sykemeldt eller står du i fare for å bli det? Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble gjort om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Dette er et tilbud til sykemeldte arbeidstakere som skal gjøre det mulig for dem som blir henvist å komme lettere tilbake i arbeid. Det er også et tilbud til arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, med en målsetning om å unngå sykemelding.

Ordningen gjelder innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Helse og Arbeid Groruddalen DPS tar i mot henvisninger for hele Ahus. Vi tar ikke i mot for somatikk, som ikke har etablert team ennå.

Psykisk helsevern

Vi tilbyr psykologisk behandling til pasienter med milde eller moderate tilpasningsforstyrrelser, angst- og depresjonslidelser.

Du må ha et arbeidsforhold som du kan bli sykemeldt fra, eller du har tilknytning til arbeidslivet. Er du i et utdanningsløp, så regnes dette som tilknytning til arbeidslivet.

Hva kan vi hjelpe med?

Hos får du poliklinisk arbeidsrettet terapi for angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelser, inntil 15 timer på dagtid.

Ventetid er cirka 10-12 uker. Dette vil variere.

Fra høsten 2019 vil vi tilby følgende kurs:

  • Håndtering av stress i arbeidslivet
  • Bekymringsmestring
  • Dynamisk korttidsgruppe for relasjonelle vansker jobb og privat

Hvor holder vi til?

Groruddalen DPS, Jerikoveien 28A, 1067 Oslo

Henvisning    

Elektronisk
DPG pol henvisning, merk "Helse og Arbeid". Egen inntaksmappe for DPG Helse og Arbeid Inntak kommer i løpet av mars 2019

Post
Merk sendelsen med "Helse og Arbeid", og send til adresse:
Groruddalen DPS, henvisningsmottak Åråsen, postboks 1000,  Ahus, 1478 Lørenskog.

Kontaktinformasjon

Hege Kwon Vangen
Fagleder og psykologspesialist
Epost hege.kwon.vangen@ahus.no
Telefon: 23 14 19 00

Ingunn Aanderaa Opsahl
Seksjonsleder og psykologspesialist
Epost: ingunn.aanderaa.opsahl@ahus.no
Telefon: 23 14 19 00    

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.