HELSENORGE

Husregler i avdeling spesialpsykiatri

Vi har som målsetting å skape et godt behandlingsmiljø, der hver enkelt kan nyttiggjøre seg behandlingen på best mulig måte. For trivsel og trygghet på seksjonene, legger vi stor vekt på å skape et miljø der det forventes at alle viser respekt for hverandre. 

Som pasient hos oss ønsker vi at du forholder deg til følgende husregler:

 • ​I seksjonen ønsker vi at alle skal ta hensyn til hverandre og følge vanlige normer for skikk og bruk.
 • Vi oppfordrer til ro i seksjonen fra kl. 23.00 - 07.00 på hverdager. Fredag og lørdag ønsker vi ro i seksjonen fra kl. 24.00. Du skal i dett tidsrommet helst oppholde deg på eget rom.
 • Sykehuset er røykfritt og røyking er kun lov på røykeområdene. Det er ikke anledning til å bomme eller kjøpe røyk av andre pasienter.
 • Når du bruker elektronisk utstyr som PC, telefon, nettbrett og lignende i fellesmiljøet må du ta hensyn til de andre pasientene. Telefonsamtaler må du ta på eget rom. Av personvernhensyn er det ikke lov å gjøre lyd- eller filmopptak eller å ta bilder av andre medpasienter eller personale.
 • Alle vinduer er sikret, ønsker du å lufte kan du avtale dette med din dagskontakt. Alle dører holdes låst, når rommene ikke er i bruk.
 • Filmer og spill som benyttes i fellesmiljø avtales med personalet.
 • Under innleggelse er det ikke tillatt å nyte, oppbevare, innbringe, omsette eller på annen måte formidle rusmidler (alkohol og illegale rusmidler). Salg og omsetting av rusmidler vil vi vurdere å politianmelde. Pasienter som kommer til avdelingen ruset vil bli henvist til et egnet eller sitt eget rom.
 • Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi ikke at du ikke har med deg flere eiendeler enn du kan rydde bort i skapet på rommet ditt. Du har selv ansvar for oppbevaring av personlige eiendeler på ditt eget rom. Oppbevaring av eiendeler utenfor rommet ditt avtales i miniteam.
 • Av sikkerhetssyn er det ikke lov med metallbokser, glassflasker og andre farlige gjenstander inne i seksjonen.
 • Det er heller ikke mulig å ta med matvarer og åpnede flasker inn i seksjonen, av både sikkerhetssyn og helsemessige årsaker. Unntak kan gjøres ved besøk og kan avtales i miniteam. Godteri, snacks og lignende vil bli undersøkt av personalet før dette kan tas med inn i seksjonen.
 • Ufører du hærverk kan kan du bli holdt erstatningspliktig.

 

Informasjon:

Morgenmøte, ettermiddagsmøte og deltakelse i aktivitete

 • Det er morgenmøte og ettermiddagsmøte på seksjonen for å planlegge dagens aktiviteter. Vi ønsker at du deltar i møtene.
 • Vi oppfordrer deg til å følge din behandlingsplan og dagsprogram, i tillegg til seksjonens aktivitetstilbud for øvrig.

 Medisiner

 • ​Medisiner deles ut til faste tider ved medisinrom


Orden og bekledning

 • Du har selv ansvar for å holde rommet ditt i orden. Dette innebærer sengeskift, tøyvask og tømme søppel.
 • God personlig hygiene er viktig å ivareta for et hyggelig fellesskapsmiljø for alle.
 • ​I fellesmiljø er det viktig at alle pasientene er anstendig kledd og har på sko/tøfler på bena. Ytterklær, solbriller og plagg som skjuler ansiktet ønsker vi ikke skal benyttes i fellesmiljø. 

Besøk

 • Dersom du ønsker besøk, avtaler du dette med teamet ditt.
 

Utgang og permisjoner

 • Permisjon avtales med deg, etter vurdering av behandlende lege/psykolog og dine kontakter i miniteam.
 • Vi ønsker at du søker permisjon minst en dag før ønsket permisjon og innen torsdag kl. 12 før helg.
 • Utgang og fellesturer avtales sammen med deg i miniteam.
 • Etter utg. /permisjon blir alle pasienter sluset /ransaket før de kommer inn i seksjonen.
 • Ved begrunnet mistanke om rus eller innføring av farlige gjenstander kan slusenivå heves ved at det fattes vedtak om dette.
 • Det kan også fattes vedtak om beslaglegning av farlige/forbudte gjenstander som blir funnet ved kontroll og/eller om undersøkelse av rom og eiendeler.


Tillegg for sikkerhetsseksjonen

 • Av sikkerhetshensyn må alle pasienter og besøkende gå gjennom metalldetektoren/buen før de skal inn i seksjonen. Gjenstander som defineres som farlige oppbevares på egnet sted, og utleveres og signeres for etter avtale.
 •  Det kan bare være en pasient om gangen på røykeverandaen.
 • Rydderunde og sikkerhetsrunde gjennomføres daglig.Fant du det du lette etter?