En gruppe mennesker i rullestol

Integrerte helsetjenester

Integrerte helsetjenester (IHT) er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus (Ahus), kommuner og fastleger. Sammen med pasienten utgjør disse et team.

​Teamet består av en sykepleier fra kommunen og fastlegen din, samt en sykepleier og lege fra Ahus. Teamet kommer på et hjemmebesøk til deg for å bli kjent med deg og for å få en bedre forståelse av helsen din og hvordan den påvirker hverdagen din. Etter besøket utarbeider teamet en behandlingsplan med utgangspunkt i hva som er viktig for deg.​

IHT-sirkelen

IHT-sirkelen er grunnlaget for samtalen du har med teamet under hjemmebesøket. Bakgrunnen for samtalen er å finne ut hva som er viktig for deg. 

Det kan dreie seg om sykdommer, medisiner, smerter, søvn, aktivitet og funksjon, fritid og sosialt nettverk, ernæring, hukommelse, psykisk helse eller sykdommer. 

Grafisk fremstilling av IHT-sirkelen

IHT-sirkelen

Slik fungerer IHT

​Kartleggingssamtale i hjemmet

 • Teamet kommer hjem til deg.
 • Sammen med deg kartlegges alle områdene i IHT-sirkelen.
 • Det er ønskelig at pårørende deltar. ​

Tenk gjennom før samtalen:

 • Hva er vanskelig for deg nå?
 • Hva ønsker du å mestre igjen?
 • Hva er viktig for deg?​


Behandlingsplan

 • ​Sammen med deg lager teamet en behandlingsplan med dine mål og tiltak for å nå disse målene.
 • Behandlingsplanen blir tilgjengelig i journalen din på sykehuset, i kommunen og hos fastlegen.

​​​
Videre oppfølging

 • ​Du og IHT-sykepleier i kommunen skal ha jevnlig kontakt.
 • Dersom du legges inn på Ahus vil teamet ta kontakt med deg eller avdelingen når det er behov for det. 
 • Du får tilbud om regelmessige evalueringssamtaler hjemme hos deg.

​Hvem kan få oppfølging? 

 • Du er over 65 år.
 • Du har flere kroniske sykdommer som krever oppfølging.
 • Du vil ha nytte av samarbeid og koordinering av helsetjenesten din.
 • Du bor i en av kommunene som deltar i prosjektet.​


Hvem kan henvise?

​Fastlegen eller annen behandler henviser deg til Ahus ved geriatrisk avdeling, Integrerte helsetjenester. Ring til IHT i kommunen eller IHT Ahus. ​

Kontaktinformasjon

IHT Ahus
Telefon: 94 17 32 40
Telefontid: man-fre kl. 09.00.-15.00

Sist oppdatert 14.04.2023