Oksygen på flyreise

Under flyreiser er lufttrykket i kabinen redusert når flyene er i lufta. Du som er pasient med behov for oksygentilførsel må derfor snakke med legen din dersom du skal ut å fly.

Utsikt fra et flyvindu, blå himmel og hvite skyer.

Pasienter med lungesykdommer kan ha behov for oksygentilførsel på flyturer som varer over én time. Pasienter som allerede bruker supplerende oksygen i hvile skal alltid bruke dette under flyturer.

Legeerklæring 

Lege kan henvise deg til lungepoliklinikk for vurdering av en flytest og gi legeerklæring med anbefalt bruk av oksygen. Skal du på utenlandsreise må legeerklæringen være på engelsk, gi beskjed til legen din.  

Husk å alltid ha med deg legeerklæringen under reisen.  

Huskelist 

Skal du reise med fly og bruker supplerende oksygen bør du i god tid før avreise: 

  • undersøke og gjøre avtale med flyselskapet om at du må bruke supplerende oksygen under flyturen 
  • avklare om flyselskapet krever skriftlig dokumentasjon på at du må bruke oksygen og eventuelt dokumentasjon på oksygenutstyret 

Assistanse - Praktisk informasjon - Avinor 

Innlandsreise 

  • Har du eget oksygenutstyr (bærbar konsentrator eller O2-kolbe) må du undersøke med flyselskapet om du kan reise med dette utstyret.  
  • Hvis du ikke har eget oksygenutstyr må du kontakte behandlingshjelpemidler (BHM). Du finner informasjon til din lokale BHM-sentral på behandlingshjelpemidler.no. Utgifter i forbindelse med dette dekkes av BHM ved ditt sykehus.  
  • Du og lege må signere søknad på RTV-skjema som blir sendt til BHM. Dersom skjemaet sendes inn elektronisk trenger du ikke å signere.  

Utenlandsreise 

  • BHM leverer ikke ut oksygenutstyr til utenlandsturer. Du kan heller ikke bruke eget utstyr, men må leie av en leverandør. Meditek (meditek.no) og Linde (linde-healthcare.no) er leverandør på nåværende tidspunkt. Endringer kan forekomme. 
  • Utstyrsleverandørene kan hjelpe deg med nødvendige papirer og avtale med flyselskapet. Du fyller ut et søknadskjema som du så sender leverandøren sammen med kopi av legeerklæring og flybillett. 
  • Du får tilsendt oksygenutstyret i posten. Utstyret sender du tilbake etter reisen din. 

Har du vedvarende og regelmessig behov for oksygenbehandling får du dekket nødvendige utgifter under utenlandsoppholdet via HELFO (Folketrygdloven §5-24).  

 

Spørsmål?

Har du spørsmål om oksygenbruk på reise? Kontakt HELFO på telefon 23 32 70 00, e-post: post@helfo.no eller din lokale lungepoliklinikk. 

Sist oppdatert 29.01.2024