Senabort

Dersom du går gjennom en abort etter uke 12 defineres dette som en senabort. Under finner du informasjon om hvilke valg du har etter en senabort. 

​​Fosteret​​​

Etter en abort er det flere muligheter for hvordan et foster blir tatt hånd om. Dere kan velge at fosteret blir lagt i en anonym minnelund, i fellesgrav eller får en egen grav.

Hvis ikke andre avtaler er gjort, oppbevarer vi fosteret på sykehuset i minimum fire uker etter aborten. Fosteret legges i en kiste og blir sendt til kremasjon, før det blir lagt på minnelunden ved Stalsberghagen gravlund på Strømmen.

Vi vet ikke når kremasjon og urnenedsettelse kommer til å skje.

Det er ingen forpliktelser eller kostnader knyttet til dette valget.​

Fosteret kan gravlegges på en minnelund i nærheten av der dere bor. Ønsker dere dette må dere selv ta kontakt med et lokalt begravelsesbyrå. 

Ved Østre gravlund og Klemetsrud kirkegård i Oslo er det mulighet for å gravlegge fostre i en fellesgrav tre ganger i året. Dette tilbudet er åpent for alle, selv om man ikke bor i Oslo kommune.

Ønsker dere dette kan sykepleier på sengeområdet formidle kontakt med sykehusprestene, som gir mer informasjon. Videre må dere selv ta kontakt med lokalt begravelsesbyrå.

Pasienter som tilhører Romerike har dessverre ikke egen minnelund for muslimer i sitt område.

Pasienter som tilhører Oslo har tilgang på muslimsk minnelund på Høybråten.

Fosteret legges i kiste før det settes ned på minnelunden. Minnelunden er anonym og uten minnesmerke eller gravstein. Ønsker dere å benytte denne gravlunden må dere selv kontakte begravelsesbyrå for å gjennomføre dette. 

Egne familiegraver eller nye gravsted kan også benyttes, men må avklares med fester av gravstedet. Etablering av et nytt gravsted har en del forpliktelser, ta kontakt med lokalt begravelsesbyrå om dere ønsker denne løsningen, de kan være behjelpelig med veiledning og gjennomføring.

​​​​​​Kostnader

Du har krav på å få dekket en del av utgiftene rundt gravferd av barn som dør før fødsel. Folketrygden dekker faktiske og nødvendig utgifter til gravferder som blomster, gravstein og kiste, inntil en viss sum.

Utgifter til en eventuell minnestund dekkes ikke.

Du søker om stønad gjennom en søknadsblankett som du leverer til ditt lokale NAV-kontor. Begravelsesbyrået er behjelpelig med dette.


Gravferd (​​​nav.no)​

Trenger du noen å snakke med?

Før du reiser hjem fra sykehuset kan helsepersonell i avdelingen henvise deg til sykehusets sosionomtjeneste eller prestetjenesten. 
 
Du kan også ta kontakt med Amathea, som er en gratis helsetjeneste, på tlf. 90 65 90 60. 

amathea.no​

​Sykehuskirken

På Ahus Nordbyhagen finner du sykehuskirken i Glassgata. Den er alltid åpen om du trenger et sted å sitte i stillhet. Her har vi ukentlige gudstjenester for pasienter, pårørende og ansatte. Kontakt personalet dersom du ønsker samtale med prest.

Prestetjenesten

Kvinneklinikken

Du kan ringe Kvinneklinikken direkte på telefon 67 96 05 00 og følge angitt tastevalg.

Sist oppdatert 02.11.2023