Elektroniske sporingsløsninger for forskningsbiobanker

En elektronisk sporingsløsning gjør det enklere å standardisere innregistrering av prøver, sporbarhet av prøvemateriale og søke biologiske materiale med ulike parametere ved uttak.

I tillegg er dette et sikkert og personuavhengig system. eBiobank og Elektronisk forskningslogg er brukt som sporingsløsninger ved Ahus for forskningsbiobanker i dag. 

Sist oppdatert 04.07.2024