Transport av prøver

Forsendelse av humant biologisk materiale skal skje etter gjeldende bestemmelser og retningslinjer, og etter de avtaler som Sykehusinnkjøp har inngått på vegne av de regionale helseforetakene. Mer informasjon og ordreskjema finnes på Intranettet (Ahusveven): Transporttjenester. 
 
Det er viktig å tenke gjennom om det stilles krav til at det som skal fraktes må holde jevn temperatur. Dersom dette er tilfellet, har Ahus bl.a. avtale med World Courier (Norway) AS ved frakt av varer innenlands og utenlands. For å kontakte World Courier, ring tlf 63946200, eller send inn forespørsel til oslops@worldcourier.no
 
Sist oppdatert 04.07.2024