Forskningsstøtte på Ahus

Ahus har flere tilbud og fasiliteter for sykehusets forskere, blant annet Campus Ahus (administrative støttefunksjoner), EpiGen (forskningslaboratorium) og ulike forskningspoliklinikker. I tillegg har avdeling for forskningsstøtte tilbud om råd og veiledning rundt flere ansvarsområder, blant annet biobanking, kliniske studier, personvern og økonomi.

Diagram

Kliniske studier

Viste du at kliniske studier startet med en appelsin?

 

En gruppe mennesker i klær
Bildetekst

 

En mann i dress

Forsknings- og innovasjonsdivisjonen

Helge Røsjø, direktør

91 55 68 64
Diagram

Karin Vassbakk

Avdelingsleder

karin@ahus.no 12 34 56 78
Nordbyhagen Nye nord
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog
Auditoriet Nye Nord
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog
Auditoriet ligger i 5. etasje - ta heisen eller trappen opp.
Sist oppdatert 04.07.2024