Barne- og ungdomsklinikken

Våre forskningsgrupper har et bredt sammensatt interessefelt, men også en spisset strategi med fokus på luftveisinfeksjoner og nyfødtmedisin, dels også inflammatorisk tarmsykdom hos ungdom og barn.

Forskningsstrategi for Barne- og ungdomsklinikken 2020-2025 (PDF)

Forskningsgrupper

Vegard Bruun Bratholm Wyller

Vegard.Bruun.Wyller@ahus.no​
Sist oppdatert 15.01.2024