HELSENORGE

Barne- og ungdomsklinikken

Vi har forskningsgrupper har et bredt sammensatt interessefelt, men også en spisset strategi med fokus på luftveisinfeksjoner og nyfødtmedisin, dels også inflammatorisk tarmsykdom hos ungdom og barn. 115 000 barn og ungdom opp til 18 år tilhører vårt opptaksområde.

​Forskningsgrupper

PAEDIA

Kontaktinformasjon

Vegard Bruun Bratholm Wyller