Mikrobiologi og infeksjonsmedisin

Gruppen forsker på en rekke emner relatert til infeksjoner.

  • M​​olekylær epidemiologi infeksjonssykdommer
  • Staphylococcus aureus infeksjoner – blodbaneinfeksjoner og ortopediske implantatrelaterte infeksjoner
  • Next-generation sequencing – helgenomsekvensering, metagenomics, hurtigdiagnostikk
  • Antibiotikaresistens – antibiotikastyringstiltak, epidemiologi, matematisk modellering, resistomanalyser tarmmikrobiota
  • Mikrobiota – tarmmikrobiota i inflammatoriske tarmsykdommer, vert-mikrobiom interaksjoner, resistom
  • Human papillomavirus – Nasjonalt referanselaboratorium
  • Klinisk translasjonsforskning – samarbeid med kliniske avdelinger om temaer der infeksjoner spiller en viktig rolle
  • Smittevern

Gruppen samarbeider med en rekke regionale, nasjonale og internasjonale forskningsgrupper

Kristiane Søreng

Gruppeleder

kristiane.soreng@ahus.no 67 96 46 73

​Akademisk grad

PhD​​​, MSc.

Aktuelt forskningsfelt

HPV-indusert livmorhalskreft med hovedfokus på HPV-negative krefttilfeller.

Stilling

Overingeniør ved Nasjonalt referanselaboratorium for HPV, Avdeling for mikrobiologi og smittevern.

Akademisk grad

PhD, Cand. Scient.

Aktuelt forskningsfelt

Molekylær epidemiologi infeksjonssykdommer, nestegenerasjonssekvensering, metagenomikk, nanoporesekvensering, Staphylococcus aureus infeksjoner, genotyping bakterier, ortopediske implantatassosierte infeksjoner, nevrologiske infeksjoner.

Stilling

Forsker, Avd for mikrobiologi og smittervern, Førsteamanuensis, Høyskolen i Østfold.

Mer info

https://researchgate.net/profile/Hege_Aamot

Truls M. Leegaard

UiO kontakt​

Truls.Michael.Leegaard@ahus.no 90 64 62 65

Akademisk grad

PhD, MD.

Aktuelt forskningsfelt

Antibiotikaresistens og –bruk, klinisk translasjonsforskning, laboratoriemetoder.

Stilling

Avdelingsoverlege, Avd for mikrobiologi og smittevern, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo.

Mer info

https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/trulsl/

Akademisk grad

PhD, MD.

Aktuelt forskningsfelt

Infeksjonsmedisin.

Stilling

Avdelingsleder, Avd for infeksjonsmedisin, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo.

Mer info

https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/janerib/

Akademisk grad

PhD, MPH.

Aktuelt forskningsfelt

Epidemiologi infeksjonssykdommer, molekylær mikrobiologi, Staphylococcus aureus infeksjoner, MRSA, antibiotikaresistens, genotyping bakterier, helgenomsekvensering.

Stilling

Seksjonsleder for Seksjon for forskning og utvikling, Avd for mikrobiologi og smittevern.

Mer info

https://www.researchgate.net/profile/Anita-Blomfeldt

Patricia Campbell

patricia.merckoll@ahus.no

Akademisk grad

MA, MB, BS.

Aktuelt forskningsfelt

Gonoré epidemiologi, gonoré halsinfeksjoner, mikrobiom, honning i sårbehandling

Stilling

Overlege, Avd for mikrobiologi og smittevern, Overlege, Nasjonalt kompetansesenter for seksuelt overførbare infeksjoner, Studentship, Turning the Tide of Antibiotic resistance (TTA) Consortium.

Akademisk grad

PhD.

Aktuelt forskningsfelt

HPV-relatert kreftdiagnostikk, hovedfokus på påvisning og utvikling av biomarkører for mer spesifikk kreftdiagnostikk.

Stilling

Leder nasjonalt HPV-referanselaboratorium.

Akademisk grad

PhD

Aktuelt forskningsfelt

Humant papillomavirus intra-vert genom diversitet og integrasjon for spesifikk kreftdiagnostikk. Bruk av nestegenerasjonssekvensering for å se etter potensielle biomarkører som kan hjelpe til med en tidlig identifisering av livmorhalskreft.

Stilling

Post Doc, Avd for mikrobiologi og smittevern

Heidi Johanne Espvik 

hees@ahus.no 67 96 69 04​

Akademisk grad

MD.

Aktuelt forskningsfelt

Antibiotikastyring og forskrivning, antimikrobiell resistens.

Stilling

Avdelingsoverlege, Avd for mikrobiologi og smittevern.

Akademisk grad

PhD, MD, MPH.

Aktuelt forskningsfelt

Smittevern i helsetjenesten, infeksjonsovervåking, infeksjonsepidemiologi, utbruddsundersøkelser, atferd, genotyping, antibiotikaresistens, antibiotikabruk, COVID-19 pandemien, senfølger etter COVID-19, seksuelt overførte infeksjoner (SOI), seksuell helse.

Stilling

Smittevernoverlege, Avd for mikrobiologi og smittevern; Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo.

Mer informasjon

https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/kirstmg/

Akademisk grad

MSc.

Aktuelt forskningsfelt

Utvikling molekylære metoder, nestegenerasjonssekvensering, nanoporesekvensering, genotyping bakterier.

Stilling

Overingeniør, Avd for mikrobiologi og smittevern.

Akademisk grad

PhD, Cand. Scient

Aktuelt forskningsfelt

Molekylærdiagnostikk av infeksjonssykdommer, virusinfeksjoner i sentralnervesystemet, rollen av kronisk antigen stimulering i utvikling av autoimmun sykdom og B-cellelymfomer.

Stilling

Forsker.

Akademisk grad

PhD, MD

Aktuelt forskningsfelt

Antibiotikaresistens og utbredelse av resistente mikrober i mennesker, dyr og miljø. Infeksjonsepidemiologi. Bakterier og virus. Molekylære mekanismer, genotyping, utbruddsundersøkelser. 

Stilling

Avdelingsleder, Akuttmedisinsk avdeling

Alexander Hesselberg Løvestad

Alexander.Yanez.Hesselberg.Lovestad@ahus.no

Akademisk grad

PhD, MSc.

Aktuelt forskningsfelt

Bioinformatikk, genomisk epidemiologi, HPV, mikrobiologi, sekvenseringsteknologi, viral intra-host variation.

Stilling

Overingeniør, Avd for mikrobiologi og smittevern.

Akademisk grad

MSc

Aktuelt forskningsfelt

HPV indusert livmorhalskreft, metodeutvikling, NGS, genotyping

Stilling

Overingeniør, Nasjonalt referanselaboratorium for HPV, Avdeling for Mikrobiologi og Smittevern.

Akademisk grad

PhD, MD.

Aktuelt forskningsfelt

HIV infeksjon, tuberkulose, antibiotikaresistens, mikrobiom og kroniske sykdommer, nestegenerasjonssekvenseing.

Stilling

Lege i spesialisering, Avdeling for mikrobiologi og smittevern.

Mer info

researchgate.net/profile/Evgeniya-Sovershaeva

Akademisk grad

MSc.

Aktuelt forskningsfelt

HPV genetisk variasjon som markør for stratifisering av kreftutviklingsrisiko.

Stilling

PhD stipendiat, Avd for mikrobiologi og smittevern/OsloMet.

Akademisk grad

PhD, Cand. Pharm

Aktuelt forskningsfelt

Mikrobiom, inflammatoriske tarmsykdommer, resistom, nestegenerasjonssekvensering, Helicobacter pylori yttermembran proteiner og lipider.

Stilling

Forsker, Avd for klinisk molekylærbiologi (EpiGen).

Mer info

https://www.researchgate.net/profile/Tone-Tannaes

Akademisk grad

PhD, MD.

Aktuelt forskningsfelt

Smittevern, methicillin resistent Staphylococcus aureus.

Stilling

Smittevernoverlege, Seksjonsleder Seksjon for smittevern, Avd for mikrobiologi og smittevern.

​Kristiane Søreng (gruppeleder), kristiane.soreng@ahus.no ​​

UiO kontakt: Førsteamanuensis, MD Truls M Leegard, Truls.Michael.Lee​gaard@ahus.no​​

 
Mer om forskningsgruppen (UiO.no)


Sist oppdatert 20.03.2023