Infeksjonsmedisin og mikrobiologi

​Arbeidsområder

  • Stafylokokkinfeksjoner - invasive infeksjoner og MRSA
  • Humant papillomavirus (HPV) - nasjonal referansefunksjon for HPV
  • Antibiotikaresistens - antibiotikabesparende tiltak, epidemiologi, matematisk modellering
  • Hepatitt C - naturlig forløp og behandling av hepatitt C blant rusavhengige
  • Smittevern - blant annet relatert til overvåkning og utbruddsoppklaring
  • Klinisk translasjonsforskning - samarbeid med kliniske avdelinger rundt spørsmål der infeksjoner spiller en viktig rolle
  • Nestegenerasjonssekvensering -  utvikling av nye diagnostiske metoder, påvisning av bakterieegenskaper (DNA/RNA/mikrobiota)

Samarbeidspartnere

Forskningsgruppen har en rekke samarbeidspartnere både i Norge og i utlandet.

Medlemmer av forskningsgruppen

Truls M Leegaard (gruppeleder)

Akademisk grad: PhD, cand. med.
Aktuelt forskningsfelt:  antibiotikaresistens/-bruk, klinisk translasjonsforskning og mikrobiologiske laboratoriemetoder
Stilling: Førsteamanuensis, avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Epost: Truls.Michael.Leegaard@ahus.no
Telefon: 906 462 65

Mer om Truls (uio.no)

Olav Dalgard (nestleder)
Akademisk grad: PhD, cand. med.

Aktuelt forskningsfelt:  Hepatitt C
Stilling: Professor, overlege, Avdeling for infeksjonsmedisin
Epost: odalgard@medisin.uio.no
Telefon: 926 16 800

Mer om Olav (uio.no)

Jan Erik Berdal

Akademisk grad:  PhD, cand. med.
Akademisk forskningsfelt: Infeksjonsmedisin
Stilling: Førsteamanuensis, avdelingssjef, Avdeling for infeksjonssykdommer
Epost: Jan.Erik.Berdal@ahus.no
Telefon: 67 96 46 98

Mer om Jan Erik (uio.no)

Anita Blomfeldt

Akademisk grad: PhD, MPH

Aktuelt forskningsfelt:  Infeksjonsepidemiologi, molekylær mikrobiologi, genotyping, S. aureus, MRSA
Stilling:  Seksjonsleder, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Seksjon for forskning og utvikling
Epost: anita.blomfeldt@ahus.no
Telefon: 958 52 097

Mer om Anita (researchgate.net)

Irene Kraus Christiansen

Akademisk grad: PhD

Aktuelt forskningsfelt: HPV-relatert kreftdiagnostikk med fokus på biomarkører, HPV evolusjon og metodeutvikling
Stilling: Leder av Nasjonalt referanselaboratorium for HPV, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Epost: irene.kraus.christiansen@ahus.no
Telefon: 67 96 69 06

Heidi Johanne Espvik
Akademisk grad: Cand. med.

Aktuelt forskningsfelt: Antibiotikaforskrivning og resistensutvikling. H. pylori
Stilling: Overlege, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Epost: hees@ahus.no
Telefon: 67 96 69 04

Mona Hansen
Akademisk grad:  BSc

Akademisk forskningsfelt: HPV, molekylærbiologi
Stilling: Avdelingsingeniør, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Epost: Mona.hansen@ahus.no
Telefon: 958 38 587 og 67 96 46 73

Karin Helmersen

Akademisk grad: MSc
Aktuelt forskningsfelt: Deltagende i forskningsprosjekter som omhandler gule stafylokokker (MRSA, MSSA), metodeutvikling, nestegenerasjonssekvensering (NGS)
Stilling: Avdelingsingeniør, Avd for mikrobiologi og smittevern
Epost: kar3@ahus.no
Telefon: 995 52 473

Silje Bakken Jørgensen
Akademisk grad: Cand. med.

Aktuelt forskningsfelt: Forsker på antibiotikaresistens hos Gram-positive og Gram-negative mikrober med undersøkelse av utbredelsen av slike mikrober i sykehus og i naturen, utbruddssammenhenger og genetiske egenskaper ved bakteriene. Deltar også i prosjekter som omhandler tarmpatogene bakterier og antibiotikabruk i sykehus.
Stilling: Smittevernoverlege og seksjonsleder, Avdeling for mikrobiolog og smittevern, Smittevernseksjonen
Epost: silje.bakken.jorgensen@ahus.no
Telefon: 67 96 94 15

Hanne Kristiansen-Haugland
Akademisk grad: MSc

Aktuelt forskningsfelt: Humant papillomavirus (HPV), involvert i Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinens effekt på forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
Stilling: Spesialbioingeniør, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Epost: hnki@ahus.no
Telefon: 473 50 113

Sonja Lagström
Akademisk grad: MSc 

Aktuelt forskningsfelt: Human papillomavirus (HPV) is the cause of cervical cancer. HPV DNA testing is used in cervical cancer screening programs but the tests have low clinical specificity. The main goal for this study is to verify the concept for a more specific diagnostic HPV test using NGS sequencing technology to improve the current routines of cervical cancer management.
Stilling: Doktorgradsstipendiat, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Epost: sonja.lagstrom@kreftregisteret.no

Astri Lervik Larsen
Akademisk grad: Cand med
Aktuelt forskningsfelt: Diagnostikk og resistensbestemmelse av Helicobacter pylori
Stilling: Overlege, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Epost: astri.lervik.larsen@ahus.no
Telefon: 482 53 183

Aina E. Fossum Moen
Akademisk grad: PhD
Aktuelt forskningsfelt: Mikrobiota, inflammatorisk tarmsykdom, MRSA, infeksjonsepidemiologi
Stilling: Forsker, Avdeling for klinisk molekylærbiologi (Epigen)
Epost: aina.e.fossum.moen@ahus.no og a.e.f.moen@medisin.uio.no

Tone Møller Tannæs
Akademisk grad: PhD

Aktuelt forskningsfelt: Mikrobiota, inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Helicobacter pylori
Stilling: Forsker, Avdeling for klinisk molekylærbiologi (Epigen)
Epost: tone.tannas@medisin.uio.no

Hege Vangstein Aamot
Akademisk grad: PhD, Cand. scient.

Aktuelt forskningsfelt: Infeksjonsepidemiologi, molekylær mikrobiologi, genotyping av bakterier,  nestegenerasjonsssekvensering, Staphylococcus aureus (gule stafylokokker),  ortopediske infeksjoner.
Stilling: Forsker, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Epost: Hege.vangstein.aamot@ahus.no
Telefon: 67 96 81 54

Mer om Hege (researchgate.net)

 

Forskningsprosjekter

Spredning av MRSA og effekten av infeksjonskontroller

Hepatitt C blant personer som tar stoff med sprøyte

 

Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Førsteamanuensis Truls M Leegaard, Truls.Michael.Leegaard@ahus.no
Nestleder: Professor Olav Dalgard, Olav.Dalgard@ahus.no

 

 

Se mer om forskningsgeuppen (UiO.no)