HELSENORGE

Infeksjonsmedisin og mikrobiologi

Gruppen forsker på en rekke emner relatert til infeksjoner.

  • Molekylær epidemiologi infeksjonssykdommer
  • Staphylococcus aureus infeksjoner – blodbaneinfeksjoner og ortopediske implantatrelaterte infeksjoner
  • Next generation sequencing – helgenomsekvensering, metagenomics, hurtigdiagnostikk
  • Antibiotikaresistens – antibiotikabevarende tiltak, epidemiologi, matematisk modellering, resistomanalyser tarmmikrobiota
  • Mikrobiota – tarmmikrobiota i inflammatoriske tarmsykdommer, vert-mikrobiom interaksjoner, resistom
  • Human papilloma virus – nasjonalt referanselaboratorium
  • Klinisk translasjonsforskning – samarbeid med kliniske avdelinger om temaer der infeksjoner spiller en viktig rolle

Samarbeidspartnere

Gruppen samarbeider med en rekke regionale, nasjonale og internasjonale forskningsgrupper

Medlemmer av forskningsgruppen

Hege Vangstein Aamot (gruppeleder)

Akademisk grad: PhD, Cand. Scient
Aktuelt forskningsfelt: Molekylær epidemiologi infeksjonssykdommer, nestegenerasjonssekvensering, nanoporesekvensering, Staphylococcus aureus infeksjoner, genotyping bakterier, ortopediske implantatassosierte infeksjoner
Stilling: Forsker
Epost: hege.vangstein.aamot@ahus.no
Telefon: 67 96 81 54

Mer informasjon (ekstern lenke)

Truls M. Leegaard (UiO kontakt)

Akademisk grad: PhD, MD
Aktuelt forskningsfelt: antibiotikaresistens og –bruk, klinisk translasjonsforskning, laboratoriemetoder
Stilling: Avdelingsoverlege, Avd for mikrobiologi og smittevern, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Epost: Truls.Michael.Leegaard@ahus.no 
Telefon: 906 462 65

Mer informasjon (ekstern lenke)

Jan Erik Berdal

Akademisk grad: PhD, MD
Aktuelt forskningsfelt: Infeksjonsmedisin
Stilling: Avdelingsleder, Avd for infeksjonsmedisin, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Epost: Jan.Erik.Berdal@ahus.no
Telefon: 67 96 46 98

Mer informasjon (ekstern lenke)

Anita Blomfeldt

Akademisk grad: PhD, MPH
Aktuelt forskningsfelt: epidemiologi infeksjonssykdommer, molekylær mikrobiologi, Staphylococcus aureus infeksjoner, MRSA, antibiotikaresistens, genotyping bakterier, helgenomsekvensering
Stilling: Seksjonsleder for Seksjon for forskning og utvikling, Avd for mikrobiologi og smittevern
Epost: anita.blomfeldt@ahus.no
Telefon: 67 96 81 49

Mer informasjon (ekstern lenke)

Patricia Campbell

Akademisk grad: MA, MB, BS
Aktuelt forskningsfelt: Gonoré epidemiologi, gonoré halsinfeksjoner, mikrobiom, honning i sårbehandling
Stilling: Overlege, Avd for mikrobiologi og smittevern, Overlege, Nasjonalt kompetansesenter for seksuelt overførbare infeksjoner, Studentship, Turning the Tide of Antibiotic resistance (TTA) Consortium
Epost: patricia.merckoll@ahus.no

Irene Kraus Christiansen

Akademisk grad: PhD
Aktuelt forskningsfelt: HPV-relatert kreftdiagnostikk, hovedfokus på påvisning og utvikling av biomarkører for mer spesifikk kreftdiagnostikk
Stilling: Leder nasjonalt HPV-referanselaboratorium
Epost: irene.kraus.christiansen@ahus.no
Telefon: 67 96 69 06

Mer informasjon (ekstern lenke)

Heidi Johanne Espvik

Akademisk grad: MD
Aktuelt forskningsfelt: Antimikrobiell forskrivningspraksis og utvikling av antimikrobiell resistens, Helicobacter pylori og metronidazol sensitivitet
Stilling: Overlege, Avd for mikrobiologi og smittevern
Epost: hees@ahus.no
Telefon: 67 96 69 04

Mona Hansen

Akademisk grad: BSc
Aktuelt forskningsfelt: HPV-relatert kreftdiagnostikk
Stilling: Avdelingsingeniør, Avd for mikrobiologi og smittevern
Epost: mona.hansen@ahus.no 
Telefon: 67 96 46 73

Nina Handal

Akademisk grad: MD
Aktuelt forskningsfelt: Antibiotikaresistens
Stilling: Seksjonsoverlege, Avd. for mikrobiologi og smittevern
Epost: nina.handal@ahus.no
Telefon: 67969345

Karin Helmersen

Akademisk grad: MSc
Aktuelt forskningsfelt: utvikling molekylære metoder, nestegenerasjonssekvensering, nanoporesekvensering, genotyping bakterier
Stilling: Overingeniør
Epost: kar3@ahus.no
Telefon: 995 52 473

Silje Bakken Jørgensen

Akademisk grad: PhD, MD
Aktuelt forskningsfelt: Antibiotikaresistens bakterier inklusive molekylære mekanismer, genotyping, utbruddsundersøkelser og miljøoverføring
Stilling: Smittevernoverlege, Seksjonsleder Seksjon for smittevern, Avd for mikrobiologi og smitteven
Epost: silje.bakken.jorgensen@ahus.no
Telefon: 67 96 94 15

Mer informasjon (ekstern lenke)

Hanne Kristiansen-Haugland

Akademisk grad: MSc
Aktuelt forskningsfelt: HPV-relatert kreftdiagnostikk
Stilling: Spesialbioingeniør, Avd for mikrobiologi og smittevern
Epost: hnki@ahus.no 
Telefon: 67 96 46 73

Sonja Lagström

Akademisk grad: MSc
Aktuelt forskningsfelt: HPV og livmorhalskreft, verifisering av mer spesifikk diagnostisk HPV-test ved bruk av NGS-teknologi for å forbedre dagens rutiner ved livmorhalskreft
Stilling: PhD stipendiat, Avd for mikrobiologi og smittevern
Epost: sonja.lagstrom@kreftregisteret.no

Mer informasjon (ekstern lenke)

Astri Lervik Larsen

Akademisk grad: MD
Aktuelt forskningsfelt: Diagnostikk og resistens Helicobacter pylori
Stilling: Overlege, Avd for mikrobiologi og smittevern
Epost: astri.lervik.larsen@ahus.no
Telefon: 482 53 183

Aina E. Fossum Moen

Akademisk grad: PhD, Cand. Scient
Aktuelt forskningsfelt: Mikrobiom, resistom, inflammatoriske tarmsykdommer, epidemiologi infeksjonssykdommer, molekylær epidemiologi, meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)
Stilling: Forsker, Avd for klinisk molekylærbiologi (EpiGen)
Epost: aina.e.fossum.moen@ahus.no eller a.e.f.moen@medisin.uio.no
Telefon: 67 96 44 03

Mer informasjon (ekstern lenke)

Christopher Noone

Akademisk grad: MSc
Aktuelt forskningsfelt: Hurtigdiagnostikk via molekylær mikrobiologi, nestegenerasjonssekvensering, Staphylococcus aureus, ortopediske infeksjoner
Stilling: PhD stipendiat, Avd for mikrobiologi og smittevern
Epost: cnoo@ahus.no
Telefon: 924 80 857

Tone Møller Tannæs

Akademisk grad: PhD, Cand. Pharm
Aktuelt forskningsfelt: Mikrobiom, inflammatoriske tarmsykdommer, resistom, nestegenerasjonssekvensering, Helicobacter pylori outer membrane proteins
Stilling: Forsker, Avd for klinisk molekylærbiologi (EpiGen)
Epost: t.m.tannas@medisin.uio.no
Telefon: 67 96 44 03

Mer informasjon (ekstern lenke)

 

Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Hege Vangstein Aamot, hege.vangstein.aamot@ahus.no

UiO kontakt: Truls M. Leegard, Truls.Michael.Leegaard@ahus.no

 

 


Information in English

Se mer om forskningsgruppen (UiO.no)