HELSENORGE

Bedre info om medisiner til hjertesviktpasienter

Vi vet ikke nok om hvordan leger gir informasjon slik at pasienter bruker legemidler riktig.  Spesielt vet vi lite om hva som hjelper pasienten å huske og forstå.  Formålet med studien MAPINFOTRANS  er å bidra til kunnskap om hvordan pasienter og pårørende bør informeres om medisiner slik at de bruker dem riktig.

medikamenter

Foto: Colourbox

Ved å studere hva legene sier, hva som står i skriftlig informasjon pasienten mottar, og ved å besøke pasientene hjemme vil vi forsøke å finne ut hva som fungerer best. Vi skal forsøke å identifisere hva som i størst grad påvirker etterlevelse.

​Vår studie tar utgangspunkt i eldre pasienter med hjertesvikt i overføringsfasen fra sykehus til eget hjem.

Varighet

Prosjektstart: Oktober 2021

Prosjektslutt: Oktober 2024

​Samarbeidspartnere

​Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

Finansiering

​Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, som finansierer to PhD-stipendiater og en 50% forsker.​

Prosjektdeltakere

Professor Pål Gulbrandsen (prosjektleder)
Jennifer Gerwing
Julia Menichetti
Henrik Schirmer
Tone Breines Simonsen
Torbjørn Wisløff
Christine Frigaard
Herman Bjørnstad​
Fant du det du lette etter?