Anestesi, smerte- og intensivmedisin

Forskningsgruppen for anestesi-, smerte og intensivmedisin skaper ny kunnskap om kroppens funksjon i normalsituasjonen, under anestesi og kirurgi og ved kritisk sykdom. Vi vurderer effekter av avansert medisinskteknisk utstyr som respiratorer og operasjonsroboter, utvikler og kvalitetssikrer smertebehandling og intensivmedisinske tiltak, samt undersøker hvordan kognitiv funksjon påvirkes av sykdom, kirurgi og medikamenter.

Fokusområder og mål

Fagfeltet anestesiologi består av anestesi, intensivmedisin, kritisk akuttmedisin og smertemedisin. Her jobber anestesileger og spesialkompetente sykepleiere. Våre oppgaver inkluderer behandling av akutte og kroniske smerter, narkose og nerveblokader, luftveissikring og mekanisk ventilasjon, diagnostikk og behandling ved alvorlig lungesvikt, hjertestans, sviktende hjertefunksjon, store blødninger, kritiske infeksjoner (sepsis), lever- og nyresvikt. Avdelingens forskningsprofil er tilsvarende bred og tverrfaglig. Våre metoder strekker seg fra molekylære teknikker og dyreforsøk til praktisk, pasientnær forskning, randomiserte kliniske studier og statistisk analyse av store pasientmaterialer.​​

Kontaktinformasjon

Signe Søvik

Forskningsgruppeleder og professor

signe.sovik@ahus.no

Forskningen vår

  • Avdeling for anestesiologi OUS, Seksjon Ullevål og seksjon Rikshospitalet
  • Gruppe for human sirkulasjonskontroll (CIRCON), Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  • Avdeling for Biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  • Anestesiavdelingen, Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • OsloMet
  • Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ahus
  • Øre-, nese-, hals-avdelingen, Ahus
  • Kvinneklinikken, Ahus
  • Ortopedisk klinikk, Ahus
  • Senter for medisinsk simulering – SimAhus

Om oss

Signe Søvik

Forskningsgruppeleder og professor

signe.sovik@ahus.no

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Respirasjons- og sirkulasjonsfysiologi, biostatistisk modellering

Tom Giedsing Hansen

Professor II

t.g.hansen@medisin.uio.no

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Barneanestesi, nevrotoksisitet og farmakologiske effekter av anestesimidler, systemforbedring i anestesi-utdannelse

Agata Sandmo

LIS anestesi og universitetslektor (UiO)

Akademisk grad

MD

Fagområde

Respirasjons- og sirkulasjonskontroll ved stor blødning – temperaturpåvirkning

William James Morton

Overlege anestesi og PhD-stipendiat

Akademisk grad

MD

Fagområde

Barneanestesi, farmakodynamiske studier og postoperative smerte

Janus Adler Hyldebrandt

Overlege og Post Doc

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Hjerte- og sirkulasjonsfysiologi, cerebral sirkulasjonsregulering

Maria Skytioti

LIS anestesi og Post Doc

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Cerebral sirkulasjonsregulering

Sjur Hansen Tveit

LIS og Post Doc

Akademisk grad

MD PhD 

Fagområde

Hjertefysiologi og cerebral sirkulasjonsfysiologi

Lill Anette Øyen

LIS Anestesi og prosjektmedarbeider

Akademisk grad

MD

Fagområde

Nevrokognitiv testing

Fredrik Hoff Nordum

LIS anestesi og PhD-stipendiat

Akademisk grad

MD

Fagområde

Cerebral sirkulasjonsregulering 

Ane-Victoria Idland

LIS anestesi og prosjektmedarbeider

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Cerebrale biomarkører

Felix Haidl

Overlege og forsker

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Smertebehandling til fødende   

Jørgen Dahlberg

Overlege og PHD-stipendiat

Akademisk grad

MD

Fagområde

Klinisk samtykkekompetanse hos kritisk syke

Gunnhild Øverland

Veileder

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Biomarkører i sepsis, akuttmedisinske team

Astrid Marie Berg

Intensivsykepleier og PhD stipendiat

Akademisk grad

Cand. Nurs

Fagområde

Akuttmedisinske team, medisinsk kommunikasjon

Vladimir Brüggeman

Overlege anestesi og Post Doc

Akademisk grad

MD PhD

Fagområde

Medikamenteffekter på overlevelse etter hjertestans

Hanne Helene Johnsen

Overlege og lokal prosjektleder Carbetocin-studien

Akademisk grad

MD

 

Per Martin Bådstøløkken

Overlege

Akademisk grad

MD

Fagområde

Intensivmedisin, akutt respirasjonssvikt, ARDS

Maurizio Severino

Overlege

Akademisk grad

MD

Fagområde

Kroniske, komplekse smertetilstander

Sist oppdatert 24.04.2024