Kar-/thoraxkirurgi

Forskningsgruppen har som mål å skape ny kunnskap som har innvirkning på forståelsen av underliggende mekanismer i vaskulære- og thoraxsykdommer, og for behandling av sykdommer hos pasientene våre. Toraxpasientene er hovedsakelig pasienter operert for lungekreft med robotassistert lungekirurgi.

Fokusområder og mål

Vi har fokus på pasientnær klinisk forskning, samt utvikling av og deltakelse i flersenterstudier, nasjonalt og internasjonalt. Målet er å forbedre behandlingen med tanke på sikkerhet, pasientresultat og forventet levetid og pasientrapporterte resultater.

Kontaktinformasjon

Forskningen vår

 • Aamodt H, Reier-Nilsen F, Eggum R: Robot assistert thoraxkirurgi (RATS). Kirurgen 1-2021 (Robot-Assisted Thoracic Surgery (RATS). Surgeon 1-2021.)
 • Jarlis Wesche contribution to the book: “Sykdomslære. Indremedisin, kirurgi, anestesi, akutt og intensivmedisin» (Pathology. Internal Medicine, Surgery, Anesthesia, Acute and Intensive Medicine.) Eds. Dag Jakobsen, Sverre Erik Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Trond Buanes, Olav Røise. Gyldendal Forlag 2021. ISBN 978-82-05-55458-0
 • Aamodt H, Reier-Nilsen F, Olsbø F, Eggum R: Robot assistert thoraxkirurgi på Akershus Universitetssykehus. Våre erfaringer etter 1 års drift . Kirurgen 2-2020. (Robot-Assisted Thoracic Surgery at Akershus University Hospital: Our Experiences After 1 Year of Operation. Surgeon 2-2020.)
 • Wesche, J: Invited co-editor , “Current Status of  Vascular Surgery”. Kirurgen 4- 2018
 • Aamodt, H Eggum R: Uniportal VATS kirurgi i Shanghai. (Uniportal VATS Surgery in Shanghai) Kirurgen 4-2017
 • Wesche, J: Epidemiologi, utredning og behandlingsindikasjon for aortaaneurisme. (Epidemiology, Assessment, and Treatment Indications for Aortic Aneurysm) Tidsskr Nor Legeforen 2009, 129: 2124-6. doi: 10.4045/tidsskr.09.0160

Om oss

Jarlis Wesche

Overlege, førsteamnesis, forskningsgruppeleder

jarlis.wesche@ahus.no

Akademisk grad: MD Dr.med

Fagområde: Vaskulær kirurgi og sirkulasjonsfysiologi

Inger Helene Nådland

Forsker/forskningskoordinator

inad@ahus.no

Akademisk grad

MSc PhD

Fagområde

Sirkulasjonsfysiologi og mikrosirkulasjon

 

Ai Van Thuy Ho

MD, ph.d.-kandidat

Akademisk grad

MD

Fagområde

Hyperhidrosis

Nina Maksimovic

LIS, PhD-student

Akademisk grad

MD

Fagområde

Robotisk lungekirurgi

Rune Eggum

MD, overlege, kar- og thoraxkirurg

Akademisk grad

MD

Fagområde

Vaskulær og thoraxkirurgi, robotisk lungekirurgi

Henrik Aamodt

MD, overlege, thoraxkirurg

Akademisk grad

MD

Fagområde

Thorax- og karkirurgi, robotisk lungekirurgi

Frode Reier-Nilsen

MD, overlege, karkirurg

Akademisk grad

MD

Fagområde

Vaskulær og thoraxkirurgi, robotisk lungekirurgi

Synnøve Seljeskog

MD, overlege, karkirurg

Akademisk grad

MD

Fagområde

Vaskulær og endovaskulær kirurgi, carotis kirurgi

 

Anne Rigmor Holten

Forskningssykepleier og klinisk karsykepleier

 • avdeling for lungesykdommer, Ahus
 • avdeling for klinisk radiologi, Ahus
 • nevrologisk avdeling, Ahus
 • klinikk for ortopedi, Ahus
 • 3d-laben, Ahus
 • øre-nese-hals avdeling, Ahus
 • forskningsgruppen for helsetjenesteforskning (høkh), Ahus
 • institutt for grunnleggende medisinske fag, Universitetet i Oslo
 • institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
 • universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • avdeling for sirkulasjon og medisinsk bildebehandling, fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim
 • avdeling for vaskulær kirurgi, Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen
 • medisinsk avdeling, seksjon for endokrinologi, Haukeland universitetssykehus, og klinisk inst. 2, Universitetet i Bergen
 • avdeling for vaskulær kirurgi, Stavanger universitetssykehus
 • avdeling for vaskulær kirurgi, Universitetet i Oslo
 • avdeling for vaskulær kirurgi, Sykehuset Østfold Kalnes
 • avdeling for vaskulær kirurgi, Sykehuset i Vestfold Tønsberg
 • avdeling for thoraxkirurgi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
 • europeisk studiegruppe for lungekreftsegmentektomi (LARCS) (Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia)
Sist oppdatert 23.05.2024