Akershus Søvnapné prosjekt (ASAP) 2

Vi ønsker å oppnå bedre forståelse av symptomer som søvnighet og søvnløshet. Akershus Søvnapné prosjekt (ASAP) 2 er en oppfølgingsstudie av deltakere i prosjektet "Gråsonepasienten, Epidemiologi ved Søvnsykdom". Deltakerne ble undersøkt første gang i perioden 2006-2008.

Søvnighet og søvnløshet er vanlige symptomer som kan ha sammenheng med sykdommene søvnapné og kronisk insomni. Vi ønsker å kartlegge tegn til hjerte-/karsykdommer, kols, kognitiv svikt og diabetes (sukkersyke) ved søvnapné og insomni, og vil forsøke å hjelpe deltakere til bedre å mestre eventuelle symptomer de opplever.

Prosjektet er organisert under øre- nese- halsavdelingen i nært samarbeid med professor Torbjørn Omlands hjerteforskningsgruppe og professor Toril Dammens forskningsgruppe på avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere på Island og i Finland.

Nordforsk.

Første deltaker inkludert 12. februar 2020.  253 deltakere undersøkt per 18. november.

Prosjektleder

Harald Hrubos-Strøm PhD, overlege Øre-nese-hals

Stipendiater

Tonje Caroline Øverby og Fjola Dögg Sigurdardottir

Seniorforsker

Gunnar Einvik

Forskningskoordinator

Thea Thorshov

Sist oppdatert 02.03.2021