EpiGen

EpiGen er et moderne forskningslaboratorium som vil skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets arvemateriale kan bidra til forbedret pasientbehandling.

Vi har utstyr og personell med lang erfaring i en rekke molekylærbiologiske metoder som kan benyttes til å svare på et bredt spekter av biologiske spørsmål ved hjelp av ulike biologiske materialer (celler, blod/serum, spinalvæske, avføring, frosset og formalinfiksertvev).

Forskningslaboratoriumet er eid av Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO), og har status som regional infrastruktur for translasjonsforskning i Helse Sør-Øst under navnet SERIT.

 • Genomstabilitet
 • Mitophagy
 • Tykktarm- og brystkreft
 • Inflammatorisk tarmsykdom
 • Nevronale lidelser
 • Infeksjonssykdommer og infeksjonsepidemiologi
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Pediatri
 • Nyresykdommer
 • Overvekt og metabolsk syndrom
 • Mikrobiota

Vi kan isolere DNA og RNA. Gjennom ulike DNA sekvenseringsteknikker er det mulig å finne mutasjoner i gener eller kromosomregioner du er interessert i.

Vi kan måle EpiGenetiske markører og vi kan bruke flere ulike metoder for å måle uttrykket av gener og proteiner.

Har du funnet en mutasjon eller SNP i ditt materiale? Vi kan uttrykke genet og bestemme konsekvensene for funksjon.

Vi kan utvikle bioassays som vil hjelpe deg å gjøre bruk av teknologiplattformer for translasjonsmedisin.

 • DNA Reparasjon/genomstabilitet
 • Kreft Genomikk
 • Mitophagy
 • Inflammatorisk tarmsykdom
 • Overvekt og metabolsk syndrom
 • Mikrobiota

Anna Frengen

Epost: anna.frengen@ahus.no

Hilde Nilsen 

Epost: hilde.nilsen@medisin.uio.no

Sist oppdatert 11.04.2023