Forskningsprosjekt

Depot-spesifikke mRNA modifikasjoner i fettceller og fedme; betydning av mRNA modifikasjoner i humane fettceller for metabolske komplikasjoner til fedme

Fedme er et økende helseproblem internasjonalt. Intra-abdominal fettlagring i omentet rundt indre organer gir en drastisk økt risiko for utvikling av metabolske komplikasjoner slik som insulinresistens og type 2 diabetes. Disse komorbiditetene er igjen en stor belastning for helsevesenet og fører til enorme behandlingskostnader.

I vårt forskningsprosjektet benytter vi fettvev og celler i kultur for å avdekke kausale forhold mellom sykelig overvekt og relaterte komorbiditeter.
Post-transkripsjonelle modifikasjoner av mRNA slik som m6A metylering er reversible kjemiske modifikasjoner som påvirker mRNA metabolisme og spleising, og dermed også genfunksjon. Varianter av FTO (fat mass and obesity associated) genet er sterkt assosiert med fedme, og FTO proteinet er kjent å ha m6A demetylase-aktivitet. Vår hypotese er at m6A mønstre og dermed også genfunksjon er endret i individer med fedme.

I vår pågående studie kartlegger vi m6A metylering i adipocytter og fettvev fra ulike fettdepoter og setter det i sammenheng med fedme. Vi sammenlikner metyleringsmønstre i omentalt og subkutant fett og håper at vi kan forklare en del av den manglende arveligheten i fedme.


Gunnar Mellgren, Johan Fernø.
Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus, Norge.

Tom Mala, Jon Kristinsson.
Aker sykehus (Oslo universitetssykehuset), Oslo, Norge.

Housheng Hansen He.
University of Toronto, Canada.

Matthias Blüher.
University of Leipzig, Tyskland

Geir Slupphaug, Cathrine B. Vågbø.
NTNU, Trondheim, Norge

Helse Sør-Øst

Pågående

Yvonne Böttcher

Prosjektdeltaker

Torunn Rønningen

Prosjektstart: 01.08.2018

Prosjektslutt: 31.07.2021


Sist oppdatert 27.05.2020