Funksjonell genetikk ved sykelig overvekt

Fedme er en stor helseutfordring internasjonalt og antall studier som analyserer genetisk variasjon knyttet til fedme har eksplodert de siste årene. Dette har ført til at mange genetiske varianter med betydning for fedme har blitt identifisert.

Selv om disse variantene bidrar til overvekt og fedme, er effektstørrelsene fortsatt lave og representerer bare en liten del av arveligheten ved polygenetisk fedme. Vår forskningsgruppe er interessert i genetiske og epigenetiske mekanismer som kan forklare denne "skjulte arvbarheten".

Vår forskningsgruppe er interessert i genetisk variasjon relatert til menneskets spiseatferd og i epigenetiske forskjeller mellom fettvevs-depoter som kan være involvert i fedme og overvekt. Vi ønsker å bedre forstå den skjulte arvbarheten involvert i fedme.

Våre forskningsinteresser

 • Genetisk regulering av human spiseatferd: vi er interessert i hvordan genetiske varianter kan påvirke spiseatferd og hvordan dette påvirker overvekt/fedme
 • DNA-metylering i fedme: Forskjeller i metylering mellom fettvevsdepoter og korrelasjon med kliniske parametere knyttet til fedme og distribusjon av fettvev.
 • Kromatin-tilgjengelighet og fedme: Er tilgjengeligheten til kromatin spesifikk i forskjellige fettvevsdepoter og relatert til fedme og overvekt?
 • RNA modifikasjoner og fedme: vi er interessert i m6A modifikasjoner (metylering av RNA) i fettvev og om disse er påvirket ved fedme og overvekt

Hovedteamet er lokalisert på Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo. En del av gruppen jobber ved Universitetet i Leipzig (Tyskland, IFB AdiposityDiseases).

Vi samarbeider tett med andre forskningsgrupper i Norge og i utlandet.

Utvalgte samarbeidspartnere er:

 • Jøran Hjelmesæth, Jens K. Hertel, Senter for sykelig overvekt Tønsberg, Norge
 • Arne Klungland, Universitetet i Oslo, Norge
 • Geir Slupphaug, Cathrine B. Vågbø, begge NTNU Trondheim, Norge
 • Gunnar Mellgren, Johan Fernø, Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus, Norge
 • Tom Mala, Jon Kristinsson, Aker sykehus (Oslo universitetssykehus) Oslo, Norge
 • Housheng Hansen He, University of Toronto, Canada
 • Arno Villringer, Annette Horstmann, MPI for cognitive sciences, Leipzig, Tyskland
 • Matthias Blüher, University of Leipzig, Tyskland
 • Anna-Maria DiBlasio, Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Milan, Italia
 • Charlotte Ling, Lund University Diabetes Centre, Malmö, Sverige
 • Hans Binder, Interdisciplinary Centre for Bioinformatics, University of Leipzig, Tyskland

Yvonne Böttcher (forskningsgruppeleder)

Akademisk grad: PhD
Aktuelt forskningsfelt: genetikk og epigenetikk knyttet til fedme og overvekt
Stilling: Professor I ved UiO
E-post: yvonne.bottcher@medisin.uio.no

Postdoktorer:

Kerstin Rohde

Akademisk grad: PhD
Aktuelt forskningsfelt: genetikk og epigenetikk knyttet til fedme og overvekt
Stilling: Postdoktor
E-post: kerstin.rohde@medizin.uni-leipzig.de

Lars la Cour Poulsen

Akademisk grad: PhD
Aktuelt forskningsfelt: epigenetikk knyttet til fedme og overvekt
Stilling: Postdoktor
E-post: l.l.c.poulsen@medisin.uio.no

Torunn Rønningen

Akademisk grad: PhD
Aktuelt forskningsfelt: epigenetikk knyttet til fedme og overvekt
Stilling: Postdoktor
E-post: torunn.ronningen@medisin.uio.no

Teknisk assistanse:


Mai Britt Dahl

Stilling: Senioringeniør ved EpiGen, Universitetet i Oslo, Akershus universitetssykehus
E-post: m.b.dahl@medisin.uio.no

Ines Müller

Stilling: teknisk assistanse Universitetet i Leipzig, Tyskland
E-post: ines.mueller2@medizin.uni-leipzig.de

Tilknyttede gruppemedlemmer:

Maria Keller
Akademisk grad: PhD
Aktuelt forskningsfelt: epigenetikk knyttet til fedme og overvekt
Stilling: Postdoktor
E-post: maria.keller@medizin.uni-leipzig.de

Tone Gretland Valderhaug

Akademisk grad: MD, PhD
Aktuelt forskningsfelt: klinisk forskning I fedme/overvekt, leder av poliklinikk for overvekt Akershus universitetssykehus
Stilling: overlege Akershus universitetssykehus
E-post: t.g.valderhaug@medisin.uio.no

Mer om forskningsgruppen (uio.no)

Mer om forskningsartikler om tema (ncbi.gov)

Sist oppdatert 15.01.2024