Forskningsprosjekt

Sammenheng mellom metabolske profiler, kromatinstruktur og genuttrykk i ulike fettvevsdepot

Fedme er et økende helseproblem internasjonalt. Intra-abdominal fettlagring i omentet rundt indre organer gir en drastisk økt risiko for utvikling av metabolske komplikasjoner slik som insulinresistens og type 2 diabetes. Disse komorbiditetene er igjen en stor belastning for helsevesenet og fører til enorme behandlingskostnader.

I vårt forskningsprosjekt benytter vi fettvev og celler i kultur for å avdekke kausale forhold mellom sykelig overvekt og relaterte komorbiditeter. Vi antar at kromatinstruktur og tilgjengeligheten er forskjellig mellom ulike fettvevsdepoter.

I vår pågående studie analyserer vi kromatintilgjengeligheten i adipocytter og fettvev fra ulike fettdepoter og setter det i sammenheng med fedme. Vi kartlegger åpne kromatinområder og genekspresjon i omentalt og subkutant fett ved hjelp av hhv. ATAC-seq og RNA-seq og håper med dette at vi kan forklare en del av den manglende arveligheten i fedme.Prosjektstart: 1.10.2017
Prosjektslutt: 30.09.2020

Jøran Hjelmesæth, Jens K. Hertel.
Senter for sykelig overvekt Tønsberg, Norge.

Gunnar Mellgren, Johan Fernø.
Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehuset, Norge.

Matthias Blüher.
University of Leipzig, Tyskland.

Helse Sør-Øst

Pågående

Yvonne Böttcher

Prosjektdeltaker

Lars la Cour Poulsen


Sist oppdatert 27.05.2020