Digibup - Implement

Prosjektet vårt vil undersøke hvordan det går å få hjelp til angstproblemer med en digital behandling på BUP.

Vi ønsker å vite mer om hvordan det går å implementere og bruke digitale tjenester på BUP med vårt overordnede forskningsprosjekt ‘Digibup’. Vårt hovedformål med Digibup er å utforske fremgangsmåter for implementering, digitale tjenesters gjennomførbarhet, akseptabilitet, kostnadseffektivitet og kliniske effekt.

Vi ønsker å utforske hva som bidrar til ønskede resultater ved bruk av digitale tjenester, brukertilfredshet og etterlevelse, samt utvikle måter å predikere hvilke barn/ungdom drar mest nytte av digitale tjenester på BUP i ulike kontekster. Dette kommer vi til å gjøre gjennom flere delprosjekter og hente inn informasjon fra flere ulike perspektiver.

I dette delprosjektet ‘Digibup Implement’ vil vi lære mer om hvordan det går å implementere og bruke internettbasert, terapeutassistert terapi for angst med barn og ungdom på BUP. Da trenger vi å få tilbakemelding fra pasientene og deres foresatte både på hvordan effekt det har på angstproblemene, fungering i hverdagen og hvordan det oppleves å motta et slikt behandlingstilbud. Denne informasjonen vil vi 
bruke sammen med informasjon vi får fra terapeuter og øvrige BUP-ansatte på deres opplevelser av implementering og bruk av internettbasert, terapeutassister terapi for angst. Sånn kan vi bli flinkere til å behandle angst ved å bruke digitale verktøy.

 • Rådet for Psykisk Helse
 • Vestre Viken HF
 • Sykehuset i Vestfold

 • Stiftelsen DAM

 • Marianne Aalberg (prosjektleder)
 • Annika Sannes
 • Erling Rognli
 • Ketil Hanssen-Bauer
 • Nor Christian Torp
 • Johan Siqveland
 • Margrethe Berntsen Da Siqueira
Sist oppdatert 29.01.2024