De longitudinelle innvirkningene av perinatale faktorer på helse hos mødrene og deres barn (KuBiCoRe)

Formålet med dette prosjektet er å øke vår forståelse av de underliggende biologiske mekanismene for perinatal depresjon, og dens konsekvenser.

De underliggende mekanismene for perinatal mental helse er kompleks og multifaktorielle. Vi ønsker å grundig undersøke de biologiske mekanismene som ligger til grunn for utviklingen av perinatal depresjon, og å videre identifisere mekanismer som påvirker hvordan mors livsstil, fysiske helse og mentale helse under svangerskapet kan påvirke ugunstige fremtidige helseutfall for både mødrene og deres barn.

Prosjektstart: 01.02.2021

Prosjektslutt: 01.02.2045

  • Kuopio Universitetssykehus
  • Universitetet i Øst Finland
  • Det finske instituttet for helse og velferd
  • Universitetet i Helsinki
  • Karolinska Medisinske Universitet
  • King’s College London

  • Helse-Sør Øst
  • Interne midler ved Divisjon for psykisk helsevern og rus ved Ahus
  • The Academy of Finland
  • North Savo Health Authority

Soili M. Lehto 

Overordnet prosjektleder (PI)

Guro Pauck Bernhardsen

Prosjektdeltaker

Arthur Chortatos

Prosjektdeltaker

Owen Thomas

Prosjektdeltaker

Ville Airaksinen

Prosjektdeltaker

Hannele Tiainen

Prosjektdeltaker

Maiju Pesonen

Prosjektdeltaker

Josephine Savard

Prosjektdeltaker

Madeleine Benton

Prosjektdeltaker

 

 

Sist oppdatert 23.01.2024