En prospektiv studie med data fra UK Biobank - INTERPROSPECT

Samspillet mellom kardiometabolsk tilstand, søvn og depresjon

Formålet med dette prosjektet er å benytte data fra UK Biobank til å øke vår forståelse av samspillet mellom metabolske biomarkører, kardiometabolske sykdommer, depresjon og selvmordsatferd.

Depresjon er en vesentlig årsak til redusert livskvalitet, og er også forbundet med en økt risiko for kardiometabolske sykdommer og for tidlig død. Enkelte studier antyder at det er en toveis sammenheng mellom depresjon og kardiometabolske sykdommer.

Dette forskningsprosjektet, som består av flere underprosjekter, bruker data fra UK Biobank til å utforske samspillet mellom metabolske biomarkører, kardiometabolske utfall, depresjon, og suicidal atferd. Ved å undersøke om metabolske signaturer kan forutsi risikoen for depresjon eller suicidal atferd, og hvordan depressive lidelser eller suicidal atferd kan påvirke risikoen for kardiovaskulære sykdommer, søker prosjektet å avdekke underliggende mekanismer som bidrar til disse sammenhengene. 

Det første underprosjektet, PHENOTARGET, vil spesifikt undersøke samspillet mellom kjønnsspesifikke metabolske profiler og fremtidige fenotyper av depresjon, og undersøke om fysisk aktivitet ved ulike intensiteter forebygger og modifiserer disse sammenhengene. Det andre underprosjektet vil karakterisere biomarkørprofiler for kronotype, søvnforstyrrelser og suicidal atferd, og undersøke om disse profilene forutser påfølgende psykiatriske, suicidal og kardio-metabolske utfall. Videre vil det tredje underprosjektet undersøke metabolske profiler basert på hormonell prevensjon over en 20-årsperiode, og utforske om de er assosiert med kvinners helseutfall senere i livet. 

Kunnskapen fra prosjektet vil informere strategier for forebygging og behandling av depresjon, suicidal atferd og assosierte kardiometabolske sykdommer. 

Prosjektstart: 01.01.2023

Prosjektslutt: 31.12.2026

  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Helsinki

Prosjektet finansieres av interne midler ved Universitetet i Oslo 

Soili M. Lehto

Overordnet prosjektleder (PI)

Guro Pauck Bernhardsen

Prosjektleder Ahus

Elena Toffol

Prosjektleder Universitet i Helsinki

Nihal Aktas Johannesen

Prosjektkoordinator Ahus

Synne Stadheim Øiestad

Prosjektkoordinator Ahus

Akademisk grad:
MSc

Sist oppdatert 06.02.2024