Klinisk forskningspoliklinikk

Klinisk forskningspoliklinikk (KFP) er et tilbud til alle kliniske avdelinger ved Ahus for gjennomføring av kliniske studier. KFP har 2 ansatte og er organisert i Forsknings- og innovasjonsdivisjonen. Vi åpnet for drift våren 2020 og er et prosjekt som skal evalueres tidlig 2022. I tilknytning til KFP er det opprettet et fagråd.

Klinisk forskningspoliklinikk
Alle kliniske studier skal meldes inn eksplisitt via et elektronisk skjema som du får tilsendt etter henvendelse på epost. Vi inviterer så prosjektleder og/eller studiepersonell til et prosjektmøte for vurdering av egnethet og planlegging av gjennomføring. Vi gir samtidig rådgiving på protokoller og kan foreslå justeringer. Hos oss går flere studier parallelt, og vi må dermed ta hensyn til totalkapasitet i fellesområder. Nye studier får tildelt faste tidsrom i prosjektperioden, og det skrives en avtale med prosjektleder. Lokalene kan benyttes både dagtid og kveldstid, samt i helger. Ved behov for tidsrom utenom det som opprinnelig er tildelt, ta gjerne kontakt med oss da vi kan ha avbestillinger.

Lokalene ligger i glassgata og er på totalt ca. 80 m2, og ivaretar flere funksjoner:

  • Venterom for pasienter/deltakere og pårørende
  • Separerte og lydisolerte rom med elementært utstyr for gjennomføring av visitter
  • Prøvetakingsstoler i nær tilknytning til lab
  • Laboratorium utstyrt for prøvepreparering og biobanking
  • Lager for felles og studiespesifikt utstyr
  • Arbeidsstasjon med bord/PC
  • Arbeidssone for ansatte

Vi disponerer ikke eget toalett eller skyllerom i våre lokaler.

Epost: forskningspoliklinikk@ahus.no

Telefon:  67 96 86 93 eller 902 24 439

Sist oppdatert 04.01.2021