Reservasjon mot forskning

Dette er aktuelt dersom du søkt om dispensasjon fra taushetsplikten (unntak fra samtykke), for å benytte biologisk materiale som er samlet inn i forbindelse med helsetjenesten. Pasienten har anledning til å reservere seg mot forskning på eget biologisk materiale samlet inn i helsetjenesten. Dette forutsetter at alle pasienter som avgir prøver til diagnostikk og behandling får informasjon om reservasjonsadgangen og har mulighet til å reservere seg.
Biologisk forskningsreservasjon (fhi.no)​

Sist oppdatert 22.09.2022