Søk i databaser

Når du leter etter svar på kliniske spørsmål er det lurt å starte med oppsummert kunnskap. Databasene er sortert i henhold til kunnskapspyramiden, slik at kilder for oppsummert kunnskap kommer først.

Snarveier: PubMed | Medline | Embase | PsycINFO | Cinahl | Web of Science | Cochrane | SveMed+ (ikke oppdatert etter 2019)

Kilder i litteratursøk (Kunnskapspyramiden)

Kunnskapspyramiden (helsebiblioteket.no)

Kliniske oppslagsverk

UpToDate | App | Veiledning | Nasjonal tilgang, men krever registrering fra 1. mai
Diagnose og behandling.

BMJ Best Practice | App | Veiledning | Nasjonal tilgang
Diagnose, etiologi, behandling, prognose. 

Nursing Reference Center | App | Veiledning | Tilgang via Ahus
Avgrens til evidence-based care sheets, skills, quick lessons.

Cochrane Clinical Answers | Nasjonal tilgang
Konkrete kliniske spørsmål besvart ved hjelp av forskning.

Pyramidesøket | Nasjonal tilgang
Samsøk i UpToDate, BMJ Best Practice, ACP Journal Club, McMaster Plus.
Anbefales for raske oppslag, for mer dyptgående søk bør du søke i basene enkeltvis.

Retningslinjer og fagprosedyrer

Helsedirektoratet (Norge) - nasjonale faglige retningslinjer

Fagprosedyrer (Norge) - kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Helsebibliotekets retningslinjedatabase (Norge/internasjonal) - kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger

Center for kliniske retningslinjer (Danmark)

Socialstyrelsen: nationella riktlinjer (Sverige)

NICE Guidelines (UK) - britiske retningslinjer

TRIP (engelskspråklig/Europa) - samsøk etter bl.a. retningslinjer.
Gratis, men fordeler ved å registrere seg (Ahus har ikke tilgang til PRO-funksjonene).

Guidelines International Network (G-I-N) - internasjonale retningslinjer

Systematiske oversikter

Cochrane Library | Veiledning | Veiledning (norsk) | Nasjonal tilgang
Effekt av tiltak, men også diagnostikk og etiologi.

Epistemonikos | Veiledning
Kliniske spørsmål.

IN SUM - barn og unges psykiske helse og velferd

Campbell Library - utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging

OTseeker - ergoterapi

PEDro - fysioterapi

Pyramidesøket | Nasjonal tilgang
Samsøk, deriblant på systematiske oversikter fra ACP Journal Club og McMaster Plus.

TRIP (engelskspråklig/Europa) - samsøk etter bl.a. systematiske oversikter.
Gratis, men fordeler ved å registrere seg (Ahus har ikke tilgang til PRO-funksjonene).

Primærstudier (medisinsk og helsefaglige databaser)

AMED (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, rehabilitering og alternativ medisin.

CINAHL (Ebsco) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring. Du kan også søke i Medline via samme oppsett. 

Embase (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Medisin, helsefag, psykologi/psykiatri. Spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. Dekker mange vest-europeiske tidsskrifter som ikke dekkes i PubMed/Medline.

ERIC (Ebsco) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner. Finnes også som ERIC (gratisversjon)

Google Scholar - alle fagområder, siteringssøk, finne fulltekst.
Egner seg godt for sondering, men gode faglige/systematiske søk bør gjøres i andre databaser.

Medline (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Medisin, helsefag, psykologi/psykiatri. Du kan også søke i Medline (Ebsco) 

Norart - norske og nordiske tidsskriftartikler, alle fagområder.

PsycINFO (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Psykiatri og psykologi.

PubMed | Veiledning (norsk)
Medisin, helsefag, psykiatri/psykologi.

Scopus | Tilgang via Ahus
Realfag, medisin, samfunnsfag. Siteringssøk.

SveMed+ - skandinaviske artikler innen medisin og helsefag.
NB! Ikke oppdatert etter 2019.

Web of Science | Tilgang via Ahus
Alle fagområder. Siteringssøk. Lenker til Journal Citation Reports

Fagspesifikke databaser

Fysioterapi og ergoterapi

PEDro - fysioterapi

Amed (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, rehabilitering og alternativ medisin.

Cinahl (Ebsco) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring. Du kan også søke i Medline via samme grensesnitt.

Legemidler

IBM MicroMedex med Martindale | Apper | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Internasjonal oppslagsverk om legemidler.

BNF for Children (BNF-C) | Tilgang via Ahus eller Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn 
British National Formulary for Children - "barnas felleskatalog".

Helsebibliotekets emneside: Legemidler

Pedagogikk

ERIC (Ebsco) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner. Finnes også som ERIC (gratisversjon)

Psykologi og psykiatri

PsycINFO (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Psykiatri og psykologi.

IN SUM - systematiske oversikter om barn og unges psykiske helse og velferd

Psychiatry online inkl. DSM-5 | Tilgang via Ahus

Radiologi / bilder

e-Anatomy: radiologic anatomy atlas | Tilgang via Ahus

STATdx | Testtilgang via Ahus ut juni 2021
(kan også testes hjemmefra, kontakt biblioteket for nærmere informasjon)

Thieme Teaching Assistant | Demo | Tilgang via Ahus
Interaktivt anatomisk atlas.

Sykepleie

Nursing Reference Center | App | Veiledning | Tilgang via Ahus
Avgrens til evidence-based care sheets, skills, quick lessons. 

Cinahl (Ebsco) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring.

Impact factor

Journal Citation Reports | Tilgang via Ahus
Verktøy for statistisk analyse av vitenskapelige tidsskrifters innflytelse, basert på tidsskriftene i Web of Science.