HELSENORGE

Søk i databaser

Når du leter etter svar på kliniske spørsmål er det lurt å starte med oppsummert kunnskap. Databasene er sortert i henhold til kunnskapspyramiden, slik at kilder for oppsummert kunnskap kommer først.

Snarveier: PubMed | Medline | Embase | PsycINFO | Cinahl | Web of Science | Cochrane | SveMed+ (ikke oppdatert etter 2019)

Kilder i litteratursøk (Kunnskapspyramiden)

Kunnskapspyramiden (helsebiblioteket.no)

Kutt i databaser i 2023 (Cochrane og Ovid-basene)

Kutt i Helsebiblioteket, påvirker våre database-tilganger

​Kliniske oppslagsverk

UpToDate | App | Veiledning | Nasjonal tilgang (tilgang hjemmefra med OpenAthens)
Diagnose og behandling.

BMJ Best Practice | App | Veiledning | Nasjonal tilgang
Diagnose, etiologi, behandling, prognose. 

DynaMed | App | Veiledning/eksempelsøk | Tilgang via Ahus
Diagnose og behandling. 

Nursing Reference Center | App | Veiledning | Tilgang via Ahus
Avgrens til evidence-based care sheets, skills, quick lessons.

Dynamic Health | App​ | Veiledning/eksempelsøk | Tilgang via Ahus
Klinisk oppslagsverk med hovedfokus på sykpleie og helsefag. 

Cochrane Clinical Answers | Nasjonal tilgang
Konkrete kliniske spørsmål besvart ved hjelp av forskning.
NB! Grunnet kutt i Helsebiblioteket er det usikkert om vi beholder tilgang til denne databasen i 2023. Dersom du har lagret søk i denne basen, bør du ta kopi/laste ned resultater før nyttår.

Pyramidesøket | Nasjonal tilgang
Samsøk i UpToDate, BMJ Best Practice, ACP Journal Club, McMaster Plus.
Anbefales for raske oppslag, for mer dyptgående søk bør du søke i basene enkeltvis.

Retningslinjer og fagprosedyrer

Helsedirektoratet (Norge) - nasjonale faglige retningslinjer

Fagprosedyrer (Norge) - kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Helsebibliotekets retningslinjedatabase (Norge/internasjonal) - kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger

Center for kliniske retningslinjer (Danmark)

Socialstyrelsen: nationella riktlinjer (Sverige)

NICE Guidelines (UK) - britiske retningslinjer

TRIP (engelskspråklig/Europa) - samsøk etter bl.a. retningslinjer.
Gratis, men fordeler ved å registrere seg.

Guidelines International Network (G-I-N) - internasjonale retningslinjer

Systematiske oversikter

Cochrane Library | Veiledning | Veiledning (norsk) | Nasjonal tilgang
Effekt av tiltak, men også diagnostikk og etiologi.
NB! Grunnet kutt i Helsebiblioteket er det usikkert om vi beholder tilgang til denne databasen i 2023. Dersom du har lagret søk i denne basen, bør du ta kopi/laste ned resultater før nyttår.

Epistemonikos | Veiledning | Gratis
Kliniske spørsmål.

IN SUM - barn og unges psykiske helse og velferd

Campbell Library - utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging

OTseeker - ergoterapi

PEDro - fysioterapi

Pyramidesøket | Nasjonal tilgang
Samsøk, deriblant på systematiske oversikter fra ACP Journal Club og McMaster Plus.

TRIP (engelskspråklig/Europa) - samsøk etter bl.a. systematiske oversikter.
Gratis, men fordeler ved å registrere seg (Ahus har ikke tilgang til PRO-funksjonene).

Enkeltstudier (medisinske og helsefaglige databaser)

AMED (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, rehabilitering og alternativ medisin.
NB! Grunnet kutt i Helsebiblioteket er det usikkert om vi beholder tilgang til denne databasen i 2023. Dersom du har lagret søk i denne basen, bør du ta kopi/laste ned resultater. Kontakt biblioteket hvis du trenger hjelp eller har spørsmål.

APA PsycINFO (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Psykiatri og psykologi.
NB! Grunnet kutt i Helsebiblioteket er det usikkert om vi beholder tilgang til denne databasen i 2023. Dersom du har lagret søk i denne basen, bør du ta kopi/laste ned resultater før nyttår.

CINAHL (Ebsco) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring. Du kan også søke i Medline via samme oppsett. 

Embase (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Medisin, helsefag, psykologi/psykiatri. Spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. Dekker mange vest-europeiske tidsskrifter som ikke dekkes i PubMed/Medline.
NB! Grunnet kutt i Helsebiblioteket er det usikkert om vi beholder tilgang til denne databasen i 2023. Dersom du har lagret søk i denne basen, bør du ta kopi/laste ned resultater før nyttår.

ERIC (Ebsco) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner. Finnes også som ERIC (gratisversjon)

Google Scholar - alle fagområder, siteringssøk, finne fulltekst.
Egner seg godt for sondering, men gode faglige/systematiske søk bør gjøres i andre databaser.

Idunn​ | Tilgang via Ahus
Artikler i fulltekst fra 82 norske tidsskrifter, samt 83 fritt tilgjengelige e-bøker.​

Medline (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Medisin, helsefag, psykologi/psykiatri. Du kan også søke i Medline (Ebsco) 
NB! Grunnet kutt i Helsebiblioteket er det usikkert om vi beholder tilgang til denne databasen i 2023. Dersom du har lagret søk i denne basen, bør du ta kopi/laste ned resultater før nyttår.

Norart - artikler fra 380 norske/nordiske tidsskriftartikler og årbøker. 
NB! Oppdateres ikke lenger, avsluttet 2021.

PsycINFO (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Psykiatri og psykologi.

PubMed | Veiledning (norsk) | Gratis
Medisin, helsefag, psykiatri/psykologi.

Scopus | Tilgang via Ahus
Realfag, medisin, samfunnsfag. Siteringssøk.

SveMed+ - skandinaviske artikler innen medisin og helsefag.
NB! Oppdateres ikke lenger, avsluttet 2019.

Web of Science | Tilgang via Ahus
Alle fagområder. Siteringssøk. Lenker til Journal Citation Reports

Fagspesifikke databaser

Fysioterapi og ergoterapi

PEDro - fysioterapi

Amed (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, rehabilitering og alternativ medisin.
NB! Grunnet kutt i Helsebiblioteket er det usikkert om vi beholder tilgang til denne databasen i 2023. Dersom du har lagret søk i denne basen, bør du ta kopi/laste ned resultater før nyttår.

Cinahl (Ebsco) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring. Du kan også søke i Medline via samme grensesnitt.

Legemidler

IBM MicroMedex med Martindale | Apper | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Internasjonal oppslagsverk om legemidler.

Helsebibliotekets emneside: Legemidler

KOBLE ​| Gratis
Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler, med informasjon om dosering og bruk av legemidler for barn. Finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet.

Pedagogikk

ERIC (Ebsco) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner. Finnes også som ERIC (gratisversjon)

Psykologi og psykiatri

APA PsycINFO (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Psykiatri og psykologi.
NB! Grunnet kutt i Helsebiblioteket er det usikkert om vi beholder tilgang til denne databasen i 2023. Dersom du har lagret søk i denne basen, bør du ta kopi/laste ned resultater før nyttår.

IN SUM - systematiske oversikter om barn og unges psykiske helse og velferd.

Psychiatry online inkl. DSM-5 | Tilgang via Ahus

Radiologi / bilder

e-Anatomy: radiologic anatomy atlas | Tilgang via Ahus

STATdx | Tilgang via Ahus
Diagnostisk beslutningsstøtte for radiologer. Diagnoser, caser og digitale bilder. 

Thieme Teaching Assistant | Demo | Tilgang via Ahus
Interaktivt anatomisk atlas.

Sykepleie

Cinahl (Ebsco) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring.

Dynamic Health App​ | Veiledning/eksempelsøk | Tilgang via Ahus
Klinisk oppslagsverk med hovedfokus på sykpleie og helsefag. 

eBook Nursing Collection​ | Tilgang via Ahus
770 e-bøker innen sykepleie.

Nursing Reference Center | App | Veiledning | Tilgang via Ahus
Avgrens til evidence-based care sheets, skills, quick lessons. 


Impact factor

Journal Citation Reports | Tilgang via Ahus
Verktøy for statistisk analyse av vitenskapelige tidsskrifters innflytelse, basert på tidsskriftene i Web of Science.​